Lt / En
FLUXUS
Sakalauskas, Tomas.
Žiūrėjimas į ugnį: Jurgio Mačiūno, Fluxus kūrėjo, gyvenimas.  Vilnius: Baltos lankos. 2012. RFX023
Schmidt-Burkhardt, Astrit.
Maciunas‘ Learning Machines: From Art History to a Chronology of Fluxus. (2nd ed.). Springer. 2011. RFX013
Shiomi, Mieko; Maciunas, George.
A Flux Atlas. Mieko Shiomi. Reflux 500 Limited Edition. 1992. RFX014
01  /  02
Kalendorius
keyono gaskino performasas
„Reikėjo vakar“. Norbert Tukaj fotografijų parodos atidarymas ir diskusija
Anos Vaz filmų programa (kartojimas)
Pakartotinė naujausio Gerdos Paliušytės filmo „Nevermore“ peržiūra
Sudano kino grupės filmų peržiūra
„Rasės pokalbis“: trys Anos Vaz filmai
Archyvas