Lt / En
„Nesugalvoti dalykai“: ankstyvojo lietuvių videomeno peržiūra


2018 gruodžio 21 d. 18 val.

1988 m. parodoje Susitikimai Klaipėdoje Henrikas Gulbinas pristatė savo kūrinįNesugalvoti dalykai abstrakčias audiovizualines projekcijas, eksponuotas šalia tapybos ir grafikos darbų. Šis įvykis ilgainiui tapo atskaitos tašku menotyriniuose tekstuose apie lietuviško videomeno pradžią ir chronologines ribas pirmąja lietuvių videomeno ekspozicija. Nesugalvoti dalykai tęsiami iki šiol Gulbinas juos karts nuo karto permontuoja, pritaikydamas mėgstamą muziką


Ši nenutrūkstama abstraktaus Gulbino kūrinio tąsa lėmė ir Meno avilio vykdomo ankstyvojo lietuvių videomeno skaitmeninimo projekto pavadinimą. Vietoj retrospektyvaus žvilgsnio abejuose sumanymuose svarbus kūrinių kismas laike, juos supančios aplinkybės bei galimybė kūrinius pamatyti naujai.

B
ūsima peržiūra ŠMC kino salėje sudėliota vadovaujantis tais principais, kurie buvo ir yra svarbūs skaitmeninimo projekto metu vykstančiame tyrime. Užuot laikantis chronologinės sekos ar skirstant videomeno kūrinius estetinėmis kategorijomis, darbai buvo atsirinkti sekant tais autoriais, įvykiais ar procesais, kurie padarėįtaką lietuvių videomeno raidai. Pvz., pirmasis videomeno festivalis Lietuvoje Festival Franco-Balte dart video, įvykęs 1993 m. ŠMC, Vilniuje, Vaizdo studijos laikotarpiu (19941997 Vilniaus dailės akademijoje veikę videomeno kursai, inicijuoti menininko Gintaro Šepučio) ar Sonatos Žalneravičiūtės sudaryta geriausių Lietuvos videomeno darbų rinktinė (1996).

Visgi tyrimo eigoje tapo ai
šku, kad lietuvių videomenas formavosi neatsiejamai nuo kitų to metų svarbių kultūrinių reiškinių. Pvz., pirmieji feminizmo kursai Vilniuje, alternatyvi dešimto dešimtmečio Šiaulių meno ir muzikos scena, vieno formato ribų nepažįstanti ir dėl to jų nepaisanti 90-ųjų televizija, popmuzika ir tokių grupių kaip SEL ar BIX prodiusavimas ir kūryba. Tai leido ne tik pamatyti lietuvių videomenininkų kūrybą platesniame kultūriniame kontekste, bet ir suvokti, kaip ankstyvojo videomeno raidą formavo įvairios, neretai atsitiktinės aplinkybės, tiesiogiai susijusios su to meto ekonominiais ir socialiniais procesais, ar tiesiog žmogiški tarpusavio santykiai, nulėmę didelę dalį to, kas šiandien jau istorija.

Visi
šie aspektai buvo reikšmingi sudarant šios peržiūros programą, kurioje žiūrovai kviečiami susipažinti ne su linijine videomeno raida, o su viena iš dešimto dešimtmečio interpretacijų. Joje į ankstyvąją lietuvių videomeno kūrybąžvelgiama atsisakius menotyrinio objektyvumo ar neutralumo, sekant detalėmis ir pačių videomenininkų pasirinktais meniniais sprendimais. Tokia struktūra leido pabandyti atkurti dešimto dešimtmečio nuotaiką, nesiekiant nei tikslumo nei juo labiau jos romantizavimo.

IĖJIMAS LAISVAS

Programa: https://bit.ly/2SLHGuf

 

Nesugalvoti dalykai“ – 2018 m. pavasarį Meno avilio iniciatyva pradėtas ankstyvojo Lietuvos videomeno skaitmeninimo projektas. Juo siekiama atrinkti, restauruoti ir suskaitmeninti lietuvių kūrėjų video meno kūrinius, esančius VHS laikmenoje.  Nesugalvotų dalykų

Kalendorius
Interviu su Forensic Architecture
James Benning filmų programa. Kraštovaizdis patyrimui ir skaitymui: laikas, ekologija, politika
Tiriamoji estetika: Forensic Architecture
Ekskursijos po parodas su kuratoriais
Nauja Skulptūrų kiemo instaliacija – Fernando Sánchez Castillo „Gernikos sindromas - Azor“
Diskusija: Ar šilta mokesčių rojuose?
Archyvas