Lt / En
Darius Žiūra
Filmų ir meno instaliacijų kūrėjo Dariaus Žiūros siūlomo memorialo projekte sujungiami du tradiciniai atminties pagerbimo ritualai: tylos minutė ir garbės sargyba. Tačiau šioje garbės sargyboje budėtų ne kariškiai – joje galėtų budėti kiekvienas iš mūsų. Darius Žiūra istorinę atmintį siūlo įprasminti pasitelkiant ne tik statišką architektūrinę-skulptūrinę memorialo formą, bet ir konkretų veiksmą, savanorišką dalyvavimą.

Architektūrinį memorialo sprendimą menininkas kuria drauge su architektu Audriumi Buču. Pagal menininko sumanymą kiekvienas ritualą atliekantis žmogus būtų filmuojamas, ir tokiu būdu sukurtas jo portretas papildytų nuolat kuriamą nebylų atminties filmą. Šis filmas taptų memorialo dalimi: portretai būtų visą laiką rodomi tam skirtame ekrane. Čia vienas po kito keistųsi atminties ritualą atliekančių žmonių atvaizdai, ir kiekvienas, nusprendęs tylos minute įsijungti į amžinąją garbės sargybą, ritualą atliktų greta ankstesnių jau įrašytų šios sargybos dalyvių portretų, įsiliedamas į filmą tarsi į bendruomenę.

Ritualą galima būtų atlikti ne vieną kartą. Jame dalyvauti galėtų bet kas, apsilankęs aikštėje. Ritualo trukmė nebūtų ribojama. Numatyta sukurti ir interneto svetainę, kurioje atminties filmą ir visą sukauptą vaizdo įrašų archyvą galima būtų pamatyti esant bet kuriame pasaulio taške.

Kviečiame susipažinti su projekto pristatymu PDF formatu.
Galerija
Kalendorius
Filmų ir videodarbų programa. Babette Mangolte ir Niujorko avangardas
Dokumentinis filmas „Meistras, stebėjęs kasdienybę“, skirtas Stanisławui Filibertui Fleury
Willas Holderis pristato „Flurry“, 15-ąjį žurnalo „F.R.David“ numerį
Opera „SAULĖ IR JŪRA“
Opera-meno instaliacija „HONEY, MOON!“
Diskusija „OPERA / (NE)OPERA. IDENTITETO PAIEŠKOS“
Archyvas