Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

ŠMC interviu Nr. 24: Kiekvienas sakinys yra simpoziumas

Numeris skiriamas V. O.

Numerio redaktorius:
Valentinas Klimašauskas

Redaktorė:
Asta Vaičiulytė

Tekstų autoriai:
Valentinas Klimašauskas, Lisa Robertson, Yuri I. Manin, Alex Cecchetti, Jason Dodge, Karl Larsson, Juozas Laivys, Matthew Rana, Timothy Morton, Maya Tounta, Kim TallBear, Jennifer Teets, Elena Narbutaitė

Iliustracijos:
Elena Narbutaitė

Dizainas:
Jurgis Griškevičius

Tiražas: 500
ISSN 1822-2064