23 April, 6 PM at CAC cinema

Mistrz scen rodzajowych
, 42 min., 2018
Director: Andrzej Ciecierskiegi

Documentary is in Polish with Lithuanian subtitles. Free entry.
Organisers: Instytut Polski w Wilnie, partners: TVP3 Gdańsk, Contemporary Art Centre, Vilnius