Rugsėjo 11 d., ketvirtadienį, 18:00, ŠMC skaitykloje

Įsivaizduojamybė yra bandymas permąstyti vaizduotės problemą atsietai nuo vidujybės ir išorybės perskyros. Sankirtoje tarp technologijos, meno ir filosofijos ši knyga iškelia klausimą apie pilkąsias zonas, kuriose neįmanomos griežtos ontologinės skirtys. Šiame kontekste ir meno kūrinys suprantamas kaip įvykis, kurio virtualioji plotmė išlieka tiek pat reali, kiek ir aktualioji.

Sumišimas, buvimas „tarp“, įstrigimas nevisavertėje būtyje, kurią reikia išspręsti nebūtimi, yra mąstymo apie įsivaizduojamybę išeities pozicija. Ja remiantis vaizduotė atsiskleidžia ne kaip būties imitatorė ir kopijuotoja, bet kaip egzistavimą atrandantis ir įgyvendinantis veiksnys. Būtent tuomet tarpinė sritis, kurios negalime suvokti, kai tikrovę redukuojame į griežtą parmenidišką perskyrą tarp Būties ir Niekio, atskleidžia savo protėjišką pirmapradiškumą ir galią.“

Šį susitikimą reikėtų suprasti kaip dar vieną simuliaciją, nuo kurios galima atsisipirti. Kitaip tariant, pati knyga iškyla kaip tikrovę modeliuojantis objektas, o šio ritmika nebūtinai sinchronizuojasi su tuo, ką mes esame įpratę vadinti skaitymu. Rodosi, jog karts nuo karto būtent taip ir nutinka: skaitantysis (Akvilė Anglickaitė, Audronė Žukauskaitė, Mindaugas Bundza) perskaito tai, ko rašantysis (Kristupas Sabolius) neparašė.

Kristupas Sabolius yra filosofas, rašytojas ir scenaristas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentas. 2012 m. pasirodė jo pirmoji monografija „Įnirtingas miegas. Vaizduotė ir fenomenologija“. Sabolius parašė keletą teatro pjesių ir romaną „Bloga knyga“ (2006). Kartu su režisieriumi Ignu Jonynu sukūrė scenarijų filmui „Lošėjas“, kuris 2014 m. „Sidabrinės gervės“ apdovanojimuose pripažintas geriausiu vaidybiniu filmu Lietuvoje.