Vasario 14 d., antradienį, 18 val. ŠMC skaitykloje

2016 m. pabaigoje pasirodė menotyrininko Tautvydo Bajarkevičiaus tekstų rinktinė „mažoji a“. Joje apjungiamos eseistikos, epistoliarikos, interviu, recenzijos, paralelinių tekstų, literatūrinių miniatiūrų, idėjų dienoraščio, meno kūrinių koncepcijos aprašymo formos. Knygoje pateikiamos autoriaus asmeninės interpretacijos šiuolaikinio meno, vizualiosios ir audityviosios kultūros temų bei diskursų atžvilgiu. Tačiau subjektyvi įžvalga čia kur kas svarbesnė už bešališką komentarą, užuominai teikiama pirmenybė prieš išplėtotą pasakojimą, o stilius ir retorika tampa neabejotinai svarbiausiu dėmeniu. Tekstų rinktinė priskirtina meninio rašymo (angl. art writing) žanrui, kurio pagrindinis bruožas – ne tiek tiesioginis ryšys su meno kūriniais, kiek temų, idėjų, kontekstų įkvėptas rašymas, įgaunantis savarankišką formą, poetiką, struktūrą ir naratyvą. Trijose knygos dalyse – „Eskizai ir etiudai“, „Miniatiūros ir dialogai“, „Užrašai“ – intriguojančiai atsiskleidžia įvairiapusiškos tokio rašymo savybės. Teksto malonumo ieškančiam skaitytojui prieš akis palengva atsiveria tam tikriems struktūriniams dėsniams pavaldi skonio paletė.

Knygos pristatyme dalyvauja knygos autorius Tautvydas Bajarkevičius, filosofė Jekaterina Lavrinec ir poetas, literatūros kritikas Marius Burokas. Pokalbio temų lauką galėtų nusakyti autorystės projekto, žanro problematikos, rašymo ir interpretacijos metodo, eksperimento paradoksų, įtaigaus eskizo, lakoniško etiudo, menamo dienoraščio, idėjos savipakankamumo, publikuojamos užrašų knygelės, autoreferentiškos savirefleksijos raktažodžiai. Be kita ko, žinoma, čia esama ir keblių ideologinių klausimų. Autoriui jie leidžia žvelgti į savo paties kūrinį iš nuosaikios distancijos, kurią iš esmės galima būtų pavadinti gynybiška.

Įprastas retorinis štrichas renginio anonso pabaigai:
„Knyga kaip eskizas, pažymėtas pirmąja abėcėlės raide. Paraštėje? Diskusijai šis klausimas – vienas svarbesnių. Tuo tarpu skaitytojui jis ne tiek rūpi, kiek kelia smalsulį.“

Apie pokalbio dalyvius:

Tautvydas Bajarkevičius – menotyrininkas, Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, garso menininkas, kuratorius. Interesų sritys: šiuolaikinis menas, medijų kultūra, šiuolaikinė muzika ir garso menas.

Jekaterinos Lavrinec interesų sritį filosofijoje geriausiai apibūdina fenomenologijos raktažodis. Į jos analitinį akiratį patenka interteksto, biografinio naratyvo, mažųjų literatūros formų problematika. Kai kuriuos jos aspektus filosofė tyrinėja miesto studijų kontekste – kaip teoretikė ir praktikė.

Marius Burokas
– poetas, literatūros kritikas, apžvalgininkas, vertėjas. Aktyviai domisi šiuolaikine Lietuvos ir užsienio grožine literatūra, pristato jos aktualijas, populiarina kultūrinėje žiniasklaidoje. Be kita ko, dėmesį itin kreipia į specifinius ir universalius konteksto, literatūros žanro, teksto medijos problematikos klausimus.

Knygą išleido VŠĮ „Nerutina“
Knygai parašyti Lietuvos kultūros taryba autoriui skyrė individualią kultūros ir meno kūrėjo stipendiją
Leidybą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija