The CAC building is currently under construction, please follow our programme in other venues.

egl? (Eglė Rakauskaitė)

Catalogue documenting Eglė Rakauskaitė’s work till 2005

Ankstyvieji Eglės Rakauskaitės darbai eksploatavo objektų, performanso ir videoperformanso raiškos formas, kūno, lyties identiteto tematiką, rekontekstualizavo tradicinius, religinius įvaizdžius. Vėlesni projektai, kompleksiškai integruojantys videoinstaliacijas, artikuliuoja socialinę problematiką ir asmeninius naratyvus nomadiškai stebint, kuriant dialogo situaciją, pasitelkiant antropologinį tyrimą, akcentuojant vizualinę plastiką.

Editor: Eglė Rakauskaitė
Texts: Alfonsas Andriuškevičius, Artūras Tereškinas, Austėja Čepauskaitė, Aurelija Maknytė, Agnė Narušytė, Erika Grigoravičienė, Giedra Radvilavičiūtė, Laima Kreivytė, Monika Krikštopaitytė, [email protected], Raimundas Malašauskas, Renata Dubinskaitė, Rūta Mikšionienė, Sonata Žalneravičiūtė
Graphic design: Daiva Kišūnaitė
Publisher: Contemporary Art Centre, Vilnius; The International Association of Arts Critics (AICA) Lithuanian Section, 2005
ISBN 9986-957-25-7
Languages: Lithuanian, English
93 pages
Softcover, 15 x 21 cm
Colour illustrations

Price: 6.00