The CAC building is currently under construction, please follow our programme in other venues.

News

Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today.

Menininkai/ Artists: Vytautas Balčytis, Violeta Bubelytė, Alfonsas Budvytis, Vitalijus Butyrinas, Algimantas ir Mindaugas Černiauskai, Rimantas Dichavičius, Juozas Kazlauskas, Algimantas Kezys, Algimantas Kunčius, Vitas Luckus, Alvydas Lukys, Aleksandras Macijauskas, Snieguolė Michelkevičiūtė, Romualdas Požerskis, Romualdas Rakauskas, Vaclovas Straukas, Antanas Sutkus, Remigijus Treigys, Gintautas Trimakas, Stanislovas Žvirgždas, Algimantas Aleksandravičius, Romualdas Augūnas, Romas Juškelis, Petras Katauskas, Aleksandras Otašenkovas, Saulius Paukštys, Ramunė Pigagaitė, Viktoras Trublenkovas, Raimundas Urbonas, Andrius Zavadskis, Algimantas Žižiūnas,