The CAC building is currently under construction, please follow our programme in other venues.

News

Modernusis socialinis konfliktas: esė apie laisvės politiką

Konfliktas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse, apie kurį kalbama šioje knygoje, kyla iš įtampos, atsirandančios tarp pastangų kurti gerovę ir išplėsti pilietines teises tų žmonių, kurie socialiniu požiūriu yra atstumti. Knygos turinys – šio Vakarų socialinio konflikto istorijos apžvalga nuo XVIII a. iki mūsų laikų ir kartu naujo „radikalaus liberalizmo“ programos išdėstymas.