Lt / En
New  /  Periodicals  /  Books  /  Recomended readings  /  Other
(Non) Stop. 90,66 km. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius. 2009. GLI052
Menininkai/ Artists: Vidas Biveinis, Julius Kuršys (Vilnius) ir Marijus Bružila, Gyčis Skudžinskas, Darius Vaičekauskas (Klaipėda), Jonas Kalvelis, Virgilijus Šontos, Povilas Karpavičius, Audrius Zavadskis, Kazimieras Mizgirys, Vaclovas Strauka, Artūras Šeštokas, Vytas Karaciejus.
100 Contemporary Lithuanian artists Soros Center for Contemporary Arts in Lithuania; R.Paknys Publishing House. 2000. GLI024
Menininkai/ Artists: Gediminas Akstinas, Aleksas Andriuškevičius, Valentinas Antanavičius, Robertas Antinis, Jurga Barilaitė, Darius Bastys, Algirdas Bosas, Eugenijus Antanas Cukermanas, Juzefa Čeičytė, Henrikas Čerapas, Kostas Dereškevičius, Laima Drazdauskaitė, Jonas Gasiūnas, Vincentas Gečas, Rimtautas Gibavičius, Eglė Gineitytė, Darius Girčys, Kęstutis Grigaliūnas, Antanas Gudaitis, Leonardas Gutauskas, Linas Jablonskis, Adomas Jacovskis, Donatas Jankauskas, Rimvydas Jankauskas (Kampas), Vytenis Jankūnas, Ksenija Jeroševaitė, Danutė Jonkaitytė, Patricija Jurkšaitytė, Vytautas Kalinauskas, Gediminas Karalius, Dalia Kasčiūnaitė, Rūta Katiliūtė, Leonas Katinas, Linas Katinas, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Giedrius Kumetaitis, Algimantas Jonas Kuras, Stanislovas Kuzma, Algis Lankelis, Dainiu Liškevičius, Česlovas Lukenskas, Gintaras Makarevičius, Vilmantas Marcinkevičius, antanas Martinaitis, Patras Mazūras, Deimantas Narkevičius, Henrikas Natalevičius, Mindaugas Navakas, Audrius Novickas, Kęstutis Paliokas, Lilijana Paškauskaitė, Vygantas Paukštė, Audronė Petrašiūnaitė, Algirdas Petrulis, Audrius Puipa, Artūras Raila, Ėglė Rakauskaitė, Aistė Ramūnaitė, Mindaugas Ratavičius, Petras Repšys, Edmundas Saladžius, Šarūnas Sauka, Augustinas Savickas, Algis Skačkauskas, Mindaugas Skudutis, Raimundas Sližys, Svajonė Stanikienė, Paulius Stanikas, Julionas Algimantas Stankevičius, Leonas Strioga, Leopoldas Surgailis, Mikalojus Šalkauskas,Arvydas Šaltenis, Steponas Šarapovas, Vytautas Šerys, Ignas Šimelis, Mindaugas Šnipas, Rimantas Šulskis, Jonas Švažas, Algimantas Švėgžda, Simonas Tarvydas, Vytautas Umbrasas, Vladas, Urbanavičius, Gediminas Urbonas, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Arūnas Vaitkūnas, Teodoras Kazimieras Valaitis, Zenonas Varnauskas, Sofija Veiverytė, Eglė Vertelkaitė, Vladas Vildžiūnas, Mikalojus Povilas Vilutis, KAzimiera Zimblytė, Vytautas Žaltauskas, Birutė Žilytė, Darius Žiūra.
100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų Sorošo šiuolaikinio meno centras Lietuvoje; R. Paknio leidykla. 2000. GLI023
Menininkai/ Artists: Gediminas Akstinas, Aleksas Andriuškevičius, Valentinas Antanavičius, Robertas Antinis, Jurga Barilaitė, Darius Bastys, Algirdas Bosas, Eugenijus Antanas Cukermanas, Juzefa Čeičytė, Henrikas Čerapas, Kostas Dereškevičius, Laima Drazdauskaitė, Jonas Gasiūnas, Vincentas Gečas, Rimtautas Gibavičius, Eglė Gineitytė, Darius Girčys, Kęstutis Grigaliūnas, Antanas Gudaitis, Leonardas Gutauskas, Linas Jablonskis, Adomas Jacovskis, Donatas Jankauskas, Rimvydas Jankauskas (Kampas), Vytenis Jankūnas, Ksenija Jeroševaitė, Danutė Jonkaitytė, Patricija Jurkšaitytė, Vytautas Kalinauskas, Gediminas Karalius, Dalia Kasčiūnaitė, Rūta Katiliūtė, Leonas Katinas, Linas Katinas, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Giedrius Kumetaitis, Algimantas Jonas Kuras, Stanislovas Kuzma, Algis Lankelis, Dainiu Liškevičius, Česlovas Lukenskas, Gintaras Makarevičius, Vilmantas Marcinkevičius, antanas Martinaitis, Patras Mazūras, Deimantas Narkevičius, Henrikas Natalevičius, Mindaugas Navakas, Audrius Novickas, Kęstutis Paliokas, Lilijana Paškauskaitė, Vygantas Paukštė, Audronė Petrašiūnaitė, Algirdas Petrulis, Audrius Puipa, Artūras Raila, Ėglė Rakauskaitė, Aistė Ramūnaitė, Mindaugas Ratavičius, Petras Repšys, Edmundas Saladžius, Šarūnas Sauka, Augustinas Savickas, Algis Skačkauskas, Mindaugas Skudutis, Raimundas Sližys, Svajonė Stanikienė, Paulius Stanikas, Julionas Algimantas Stankevičius, Leonas Strioga, Leopoldas Surgailis, Mikalojus Šalkauskas,Arvydas Šaltenis, Steponas Šarapovas, Vytautas Šerys, Ignas Šimelis, Mindaugas Šnipas, Rimantas Šulskis, Jonas Švažas, Algimantas Švėgžda, Simonas Tarvydas, Vytautas Umbrasas, Vladas, Urbanavičius, Gediminas Urbonas, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Arūnas Vaitkūnas, Teodoras Kazimieras Valaitis, Zenonas Varnauskas, Sofija Veiverytė, Eglė Vertelkaitė, Vladas Vildžiūnas, Mikalojus Povilas Vilutis, KAzimiera Zimblytė, Vytautas Žaltauskas, Birutė Žilytė, Darius Žiūra.
100.art.kr. Korean Contemporary Art Scene. Open Books.  2012. GAZ064
2/4 2-oji Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalė LDailininkų sąjungos leidykla artseria 2009. GLI065
21. Young Lithuanian Photographers.  Union of Lithuanian Art Photographers.  2003. GLI039
Menininkai/ Artists: Akvilė Anglickaitė, Vėtrė Antanavičiūtė, Ruslanas Baranauskas, Aurelija Čepulinskaitė, Gintaras Česonis, Ramūnas Danisevičius, Ugnius Gelguda, Vladimiras Ivanovas, Tomas Kapočius, Mindaugas Kavaliauskas, Ramūnas Krupauskas, Vytautas Michelkevičius, Artūras Olšauskas, Ramunė Pigagaitė, Monika Požerskytė, Eglė Rakauskaitė, Tadas Šarūnas, Artūras Valiauga, Edita Voverytė, Kristina Zdanevičiūtė, Šarūnė Zurbaitė.
Raminta Jurėnaitė (sud.)
Abstrakcija ir ekspresionizmas. Dvi Vilniaus tapybos tradicijos 1960–2009 m.  Modernaus meno centras, Vilnius. 2009. GLI028
Menininkai/ Artists: Valentinas Antanavičius, Jovita Aukštikalnytė, Eugenijus Antanas Cukermanas, Jonas Čeponis, Ramūnas Čeponis, Henrikas Čerapas, Kostas Dereškevičius, Laima Drazdauskaitė, Silvestras Džiaukštas, Jonas Gasiūnas, Vincentas Gečas, Antanas Gudaitis, Martinas Jankus, Rimvidas Jankauskas-Kampas, Algimantas Jusionis, Rūta Katiliūtė, Leonas Linas Katinas, Leonas Katinas, Dalia Kasčiūnaitė, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Algimantas Jonas Kuras, Antanas Martinaitis, Vilmantas Marcinkevičius, Sigita Maslauskaitė, Ričardas Nemeikšis, Vytautas Pakalnis, Kęstutis Paliokas, Audronė Petrašiūnaitė, Algirdas Petrulis, Eglė Ridikaitė, Augustinas Savickas, Algis Skačkauskas, Mindaugas Skudutis, Aloyzas Stasiulevičius, Leopoldas Surgailis, Arvydas Šaltenis, Jonas Švažas, Solomonas Teitelbaumas, Arūnas Vaitkūnas, Povilas Ričardas Vaitekūnas, Eugenijus, Varkulevičius-Varkalis, Alfonsas Vilpišauskas, Andrius Zakarauskas, Kazimiera Zimblytė.
Alytaus bienalė Atsargiai! Politika! / Alytus Biennial Beware! Politics!  Alytus 2005. GLI001
Menininkai/ Artists: Adina Bar-On ( Israel ), Ales Pushkin ( Belarus ), Alena Boika & Konstantin Goretsky ( Belarus ), Alex Villar (USA/Brazil), Anya Lewin (UK/USA) & Steven Eastwood ( UK ), Bernhard Geyer (USA/Austria), Charlie Citron (The Netherlands/USA), Dagmar Schink ( Austria ), Dieter Buchhart (Austria) , Emilis Wėlyvis (Lithuania), Enrique Ježik ( Mexico/Argentina ), Franck Houndegla ( France ), Guenther and Loredana Selichar ( Austria ), Howard McCalebb ( USA ), Jaroen Jongeleen ( Holland ), Jiri Suruvka ( Czech Republic ), Justin McKeown ( Northern Ireland ), Johannes Bergmark & Anna Bergmark ( Sweden/Poland ), Martin Zet ( Czech Republic ), Peeter Allik ( Estonia ), Roddy Hunter ( UK ), Naglis Rytis Baltušnikas (Lithuania) & Gøran Ohldieck (Norway/Lithuania), Stephanie Benzaquen ( The Netherlands/France ), Gintarė Valevičiūtė ( Lithuania )
Angis Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus.  2001. GLI002
Menininkai/ Artists: Jonas Arčikauskas, Henrikas Čerapas, Vytautas Dubauskas, Raimondas Gailiūnas, Jonas Gasiūnas, Kęstutis Lupeikis, Eimutis Markūnas, Ričardas Nemeikšis, Antanas Obcarskas, Mykolas (Mikalojus) Šalkauskas, Arūnas Vaitkūnas, Alfonsas Vilpičiauskas, Rimvidas Jankauskas (Kampas).
Apie gamybą / On Production Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus; AICA Lietuvos sekcija. 2002. GLI020
Menininkai/ Artists: Elena Urbaitis, Ramūnas Alminas, Robertas Antinis, Petras Mazūras, Mindaugas Navakas, Vladas Urbanavičius.
Art Vilnius 09.  Artseria.  2009. GLI031
Menininkai/ Artists: Martynas Martišius, Petras Mazūras, Rimantas Milkintas, Ray Bartkus, Svajonė & Paulius Stanikas, Kęstutis Svirnelis, Mindaugas Tendziagolskis, Saulius Vaitiekūnas, Marius Zavadskis
Art Vilnius.  Lietuvos meno galerininkų asociacija.  2011. GLI058
Vogel, Sabine B.; Fischer-Schreiber, Ingrid (eds.)
Biennales Yesterday and Today / Biennalen – gestern und heute.  OK Centre for Contemporary Art.  2009. GBI118
City Without Walls.  Galerija "Vartai". 2010. GLI057
Contemporary Art from Lithuania. European Central Bank.  2010. GLI055
Contemporary Lithuanian Photography.  Lithuanian Photoartists’ Union.  1999. GLI038
Menininkai/ Artists: Algimantas Aleksandravičius, Violeta Bubelytė, Alfonsas Budvytis, Juozas Kazlauskas, Algimantas Kunčius, Alvydas Lukys, Aleksandras Macijauskas, Snieguolė Michelkevičiutė, Romualdas Požerskis, Romualdas Rakauskas, Vytautas Stanionis, Kęstutis Stoškus, Antanas Sutkus, Gintautas Trimakas.
DABAR!/TERAZ! Sztuka z Litwy / Art from Lithuania Galeria Arsenal, Bialystok 2009. GLI061
Debiutas/Debut.  Lietuvos fotomenininkų sąjunga. 2012. GLI070
Down the Rabbit Hole. Meeting the Familiar. Vol II / Lejup pa Truša Alu. Satiekot Pazistamo. Vol. II Riga Art Space.  2008.  GLI017
Menininkai/ Artists: Akvilė Anglickaitė, Eglė Budvytytė, Liudvikas Buklys, Kipras Dubauskas, Antanas Gerlikas, Yggaggo, Žilvinas Lansdzbergas, Robertas Narkus, PD8.
Eksperimentas. XX-XXI a. Lietuvos dailės paroda Lietuvos dailės muziejus.  2008. 
01  /  02  /  03  /  04  /  05
Calendar
Call for Creatives
Menininkų kalendoriai 2021
Lithuanian visual arts showcase
Robertas Narkus chosen to represent Lithuania at the 59th Venice Art Biennale
Virtuali paskaita apie menininko Michaelio Rakowitzo istorinius ir politinius kūrybos kontekstus
A retrospective of Valdas Ozarinskas (1961–2014) opens in France
Archive