The CAC building is currently under construction, please follow our programme in other venues.

Reading Room catalogue

Cultural history and theory
Author
Title
Publisher
Year
Code
Sociologija
Litterae Universitatis
1995
TBE072

JAV mokslininkas pasakoja apie sociologiją, jos svarbiausias kryptis, jos reikšmę žmonių pastangoms suprasti savo gyvenimą ir veiklą.

Modernusis socialinis konfliktas: esė apie laisvės politiką
Vilnius: Pradai
1996
TDA010

Konfliktas šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse, apie kurį kalbama šioje knygoje, kyla iš įtampos, atsirandančios tarp pastangų kurti gerovę ir išplėsti pilietines teises tų žmonių, kurie socialiniu požiūriu yra atstumti. Knygos turinys – šio Vakarų socialinio konflikto istorijos apžvalga nuo XVIII a. iki mūsų laikų ir kartu naujo „radikalaus liberalizmo“ programos išdėstymas.

Šventybė ir pasaulietiškumas
Mintis
1997
TEL015

Rumunų kilmės religijotyrininkas M. Eliade nagrinėja įvairius šventybės, kaip pasaulietiškumo priešybės, aspektus, kalba apie senojo, religingo žmogaus pasaulį – mąstymą, potyrius, aplinką, – lygina homo relogiosus su šiuolaikiniu, desakralizuoto pasaulio žmogumi.

Įvadas į komunikacijos studijas
Baltos lankos
1998
TFI017

Komunikacijos studijos – tai viena iš įdomiausių sričių, kurią formavo įvairių mokslo krypčių ir sričių mokslininkai, taikydami jos tyrimams skirtingų mokslų metodus bei koncepcijas. „Įvadas į komunikacijos studijas“ – viena iš pirmųjų knygų lietuvių kalba, kurioje pristatoma komunikacijos studijų visuma, pateikiami įvairūs, net patys prieštaringiausi požiūriai. Komunikacija persmelkia visuomenės gyvenimą, todėl autorius iliustruoja sudėtingas teorijas kasdienio gyvenimo pavyzdžiaias, paprasčiausia mūsų buitimi. Knyga skiriama akademinei auditorijai bei visiems, besidomintiems komunikacijos problemomis.

Kapitalizmas ir laisvė
Mintis
1998
TFR019

Knygoje vienas garsiausių XX amžiaus ekonomistų įtaigiai gina individo laisvę ir kapitalistinę laisvosios rinkos sistemą. Remdamasis klasikinio liberalizmo principais autorius apibrėžia deramą valdžios vaidmenį visuomenėje, atskleidžia nesaistomo valstybės kišimosi į ekonominius žmonių santykius žalą, moko skaitytoją mąstyti ekonominio racionalumo kategorijomis.

Tikrosios esatys
Aidai
1998
TST058

Kiekvieną darnią kalbos esmės ir jos veikimo sampratą, kiekvieną darnų aiškinimą, kaip žmogaus kalba geba perteikti prasmę ir jausmą, galų gale patvirtina Dievo esaties prielaida.

Leviatanas
Vilnius: Pradai
1999
THO075
Kultūros dirbtuvė
Baltos lankos
1996
TMKA071

Tai žymaus sociologo ir kultūros istoriko paskaitų ciklas, kurio tikslas – apžvelgti šiandieninį socialinių mokslų galvojimą apie kultūrą, analitiškai ir empiriškai paklausinėti, kaip kultūros reiškiniai atsiranda, kaip jie veikia visuomenėje, kaip santykiauja tarpusavyje, sudarydami skirtingas kultūras ir civilizacijas, ir kokie viso to kultūros veikimo padariniai istorijoje ir žmonių gyvenime.

Proslogionas
Aidai
1996
TKE029

„Bijodamas, kad dėl kokio nors neatsargumo argumentas nepražūtų, Anzelmas Dievo vardu liepė jį užrašyti pergamente. O paskui sukūrė ritinėlį mažytį, bet didį savo teiginių… svoriu.“ – Šv. Anzelmo gyvenimas

Šiandien Proslogionas intriguoja skaitytoją taip pat, kaip ir tada, kai buvo paskelbtas. Šis veikalas – viena mįslingiausių filosofijos knygų.

Nieko bendra neturinčiųjų bendrija
Baltos lankos
1997
TLI033

Pensilvanijos universiteto filosofijos profesorius, remdamasis antropologiniais stebėjimais ir klasikine bei moderniąją filosofija, taip pat įkvėptas humanistinės etikos imperatyvo, nagrinėja įvairius komunikacijos aspektus.

Trumpa etikos istorija. Dorovės filosofijos istorija nuo Homero iki dvidešimto amžiaus
Vilnius: Charibė
2000
TMA034

„Trumpa etikos istorija“, parašyta 1966 m., tapo svarbiu įnašu į moralės filosofijos studijas. Knyga buvo palankiai įvertinta specialistų ir skaitytojų, buvo ir tebėra daugelio humanitarinių ir socialinių mokslų studentų parankinė knyga, susilaukė daugybės kartotinių leidimų, išversta į daugelį kalbų. Alasdairas MacIntyre’as lydi skaitytoją per etikos filosofijos istoriją nuo antikinės Graikijos iki XX amžiaus. Jis pabrėžia istorinio konteksto svarbą moralės koncepcijoms ir parodo, kaip filosofinė mintis atitinka moralės koncepcijas, šitaip pateikdamas istorinę etikos analizę. Pasitelkdamas etikos istoriją autorius atskleidžia ryšį tarp dorovės ir socialumo. Taip ieškoma XX amžiaus dorovės krizės ir dorovinio atgimimo ištakų.

Atviroji visuomenė ir jos priešai
Vilnius: Pradai
1998
TPO067

Šioje šiuolaikinio filosofo K. R. Popperio (1902–1994) knygoje analizuojamas Platono, Hegelio ir Markso vaidmuo formuojant totalitarizmo idėjinę bazę, kritikuojamos pretenzijos pažinti objektyvius istorijos dėsnius ir radikaliai pertvarkyti visuomenę mokslo pagrindais. Išsamiai dėstoma demokratinės „atvirosios visuomenės“ idėjos raida nuo antikos iki šių dienų.

Žmogaus laisvės esmės ir su ja susijusių dalykų filosofiniai tyrimai
Pradai
1995
TSC050
Autentiškumo etika
Vilnius: Aidai
1996
TTA059

Amerikoje dominuojantį liberalizmą Tayloras kritikuoja ypač už du dalykus už tai, kad jis neįvertina kultūrinių veiksnių svarbos ir už tai, kad jis nesugeba suprasti kultūrinio išlikimo politikos.

Vyrai, vyriškumo formos ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje
Vilniaus universitetas, Lyčių studijų centras
2004
TTE907
Šventybės atgavimas: religija šiuolaikinėje visuomenėje
Vilnius: Aidai
1996
TWU070

Tai sociologinio pobūdžio knyga, skirta parodyti, kaip susipina religija ir visuomenė, kurioje gyvename. Knygos įžvalgos pravers ne tik sociologams, bet ir istorikams bei semiotikams.