Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Atviras laiškas: DĖL PARAMOS IR SOLIDARUMO SU UKRAINA

2022 m. kovo 1 d.

KAM:
La Biennale di Venezia
Atsakingas asmuo: prezidentas Roberto Cicutto
Valdybos nariai: viceprezidentas Luigi Brugnaro, Luca Zaia, Claudia Ferrazzi
Audito komitetas: President Jair Lorenco, Stefania Bortoletti, Anna Maria Como, [pavaduojanti] Debora Gobbini
Generalinis direktorius: Andrea Del Mercato
Kuratorė: Cecilia Alemani

 

Mes, žemiau pasirašiusieji 59-osios tarptautinės meno parodos La Biennale di Venezia nacionalinių paviljonų komisarai, kuratoriai ir menininkai, kartu reiškiame palaikymą demokratinėms vertybėms, taikai ir laisvei. Menas visuomet priešinosi šio pasaulio tamsai ir blogio jėgoms, ir turėtų išlikti erdvė, kurioje būtų kalbama apie sudėtingus klausimus ir problemas, kur kiekvienas galėtų išreikšti savo nuomonę ir pažiūras, siekiant sukurti geresnę ir atviresnę dabartį bei nutiesti kelią į šviesesnę ateitį.

Negalime tylėti vykstant Rusijos invazijai į laisvą ir suverenią Ukrainos valstybę. Rusijos valdžia be jokio pateisinamo pagrindo sukėlė žiaurų karą milijonams nekaltų Ukrainos gyventojų. Mūsų pareiga – daryti viską, kas mūsų jėgoms, kad apsaugotume demokratines vertybes ir taiką Europoje ir visame pasaulyje. Palaikome menininkus Kirilą Savčenkovą ir Aleksandrą Sucharevą bei visą Rusijos paviljono kūrybinę komandą, kurie, reaguodami į situaciją, nusprendė atsistatydinti ir atšaukti savo paviljono projektą. Taip pat raginame Venecijos bienalę oficialiai uždaryti Rusijos, kaip valstybės, dalyvavimą. Šią tamsią valandą yra net neįsivaizduojama, kad Rusija galėtų būti oficialiai pristatoma renginyje, kuris yra skirtas taikiems dialogams.

Prašome bienalės organizatorių ir tarptautinės meno bendruomenės visais įmanomais būdais reikšti palaikymą ir rodyti solidarumą su Ukraina. Ir su tais Rusijos žmonėmis, kurie yra pakankamai drąsūs, kad pasipriešintų represyviam savo šalies rėžimui, kuris iš jų valstybės atėmė daugelį pamatinių žmogaus teisių.

Siunčiame didžiausią palaikymą mūsų brangiems kolegoms ir draugams ukrainiečiams. Esame pasiruošę jiems padėti šioje siaubingoje situacijoje. Taip pat, vertiname karą pasmerkusių Rusijos piliečių palaikymą.

 

PASIRAŠO:

Neringa Bumblienė, Lietuvos paviljono kuratorė;
Kęstutis Kuizinas, Lietuvos paviljono komisaras;
Robertas Narkus, Lietuvos paviljono menininkas;
Maria Arusoo, Estijos paviljono komisarė;
Solvita Krese, Latvijos paviljono komisarė ir kuratorė,
Andra Silapetere, Latvijos paviljono kuratorė;
Małgorzata Mirga-Tas, Lenkijos paviljono menininkė;
Wojciech Szymański, Lenkijos paviljono kuratorius;
Joanna Warsza, Lenkijos paviljono kuratorė;
Ewa Mielczarek, Lenkijos paviljono prodiuserė;
Joanna Waśko, pavaduojanti Lenkijos paviljono komisarė;
Hanna Wróblewska, Lenkijos paviljono komisarė (iki 2021 m. pabaigos);
Raija Koli, Suomijos paviljono komisarė;
Auður Jörundsdóttir, Islandijos paviljono komisarė;
Mónica Bello, Islandijos paviljono kuratorė;
Eelco van der Lingen, Nyderlandų paviljono komisarė;
Anette Østerby, Danijos paviljono vizualinių menų vadovė;
Tine Vindfeld, Danijos paviljono projektų vadovė;
Nevena Tudor Perković, Kultūros ir žiniasklaidos ministerija, Kroatijos paviljono komisarė;
Olga Okunev, Austrijos paviljono komisarė;
Šveicarijos menų taryba Pro Helvetia, Šveicarijos paviljono komisarė;
Eugenio Viola, Italijos paviljono kuratorius;
Mariam Natroshvili ir Detu Jincharadze, Sakartvelo paviljono menininkai;
Magda Guruli, Sakartvelo paviljono komisarė
Corina L. Apostol, Estijos paviljono kuratorė
Kristina Norman, Estijos paviljono menininkė
Américo Rodrigues, Portugalijos paviljono komisaras
João Mourão ir Luís Silva, Portugalijos paviljono kuratoriai
Pedro Neves Marques, Portugalijos paviljono menininkas