Korupcijos prevencija

Tarnybos pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis:

Administracijos skyriaus direktoriaus pavaduotojas;

Administracijos skyriaus direktoriaus pavaduotojas Sapiegų rūmų kultūros pažinimo centrui;

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjas – vyriausiasis buhalteris;

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjo – vyriausiojo buhalterio pavaduotojas;

Projektų organizavimo skyriaus vedėjas;

Techninio aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Ūkio skyriaus vedėjas;

Taip pat asmenys laikinai skiriami į anksčiau išvardintuose punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.