Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Korupcijos prevencija

Šiuolaikinio meno centre siekiama kurti tvarią antikorupcinę aplinką, užtikrinti veiklos skaidrumą bei didinti antikorupcinį sąmoningumą.

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai ŠMC veikloje, išvengti veiksmų ar aplinkybių, dėl kurių galėtų susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, taip pat apie Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą ŠMC veikloje pažeidžiančius asmenis, susijusius su ŠMC tarnybos, darbo arba sutartiniais santykiais. 

Daugiau apie antikorupcinį sąmoningumą rasite čia ir čia.