Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Administraciniai dokumentai

Šiuolaikinio meno centro nuostatai (PDF)
Šiuolaikinio meno centro struktūra – Informacija ruošiama
Šiuolaikinio meno centro vidaus kontrolės politika (PDF)
Šiuolaikinio meno centro dovanų registro aprašas (PDF)

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės
Šiuolaikinio meno centro vidaus tvarkos taisyklės (PDF)

ŠMC 2021 m. veiklos plano vykdymo ataskaita (PDF)
Šiuolaikinio meno centro 2022 m. veiklos planas (PDF)
ŠMC 2022 m. veiklos plano vykdymo ataskaita (PDF)
Šiuolaikinio meno centro 2023 m. veiklos planas (PDF)
ŠMC 2023 m. veiklos plano vykdymo ataskaita (PDF)
Šiuolaikinio meno centro 2024 m. veiklos planas (PDF)

ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketvirtis (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketvirtis (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketvirtis (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. (PDF)
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. I ketvirtis (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30 (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-09-30 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-31 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-06-30 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-30 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-12-31 (PDF)
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-31 (PDF)