Administraciniai dokumentai

Šiuolaikinio meno centro nuostatai
Šiuolaikinio meno centro struktūra – Informacija ruošiama
Šiuolaikinio meno centro vidaus kontrolės politika
Šiuolaikinio meno centro dovanų registro aprašas
ŠMC_viešųjų ir privačių interesų_derinimo tvarkos aprašas

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklės
Šiuolaikinio meno centro vidaus tvarkos taisyklės

ŠMC 2021 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
Šiuolaikinio meno centro 2022 m. veiklos planas
ŠMC 2022 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
Šiuolaikinio meno centro 2023 m. veiklos planas
ŠMC 2023 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
Šiuolaikinio meno centro 2024 m. veiklos planas

ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m.
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m.
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketvirtis
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketvirtis
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. III ketvirtis
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.
ŠMC finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. I ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-09-30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-03-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-06-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-09-30
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-12-31
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-03-31