Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra Šiuolaikinio meno centro, biudžetinės įstaigos kodas 291424950, registruotos buveinės adresas Vokiečių g. 2, LT-01130 Vilnius (toliau – ŠMC), teisinis dokumentas, kuriame yra pateikiama detali informacija, kaip ŠMC tvarko Jūsų asmens duomenis, Jums naudojantis ŠMC internetine svetaine http://www.cac.lt/ (toliau – Internetinė svetainė) bei ŠMC socialinio tinklo „Facebook“ paskyra https://www.facebook.com/cacvilnius (toliau – ŠMC Facebook paskyra).

1.2. Privatumo politikoje aprašoma Jūsų asmens duomenų gavimo tvarka, asmens duomenų naudojimas, asmens duomenų naudojimo tikslai, asmens duomenų perdavimas, saugojimo laikotarpiai, kiti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal galiojančius teisės aktus atliekami veiksmai bei pateikiama informacija apie Jūsų kaip asmens duomenų subjektų teises.

1.3. ŠMC veikia kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas. Jeigu turėtumėte klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu arba šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija, prašome susisiekti šiais ŠMC kontaktiniais duomenimis:

Šiuolaikinio meno centras
Biudžetinės įstaigos kodas 291424950
Adresas Vokiečių g. 2, LT-01130 Vilnius
Tel. nr.: 8 670 10584
El. paštas: [email protected]

1.4. ŠMC Jūsų asmens duomenis tvarko, vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, įskaitant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju Duomenų Apsaugos Reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir kitais galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais.

1.5. Naudodamiesi Internetine svetaine arba (ir) ŠMC Facebook paskyra, teisiškai įsipareigojate laikytis šioje Privatumo politikoje išdėstytų nuostatų. ŠMC šiuo informuoja, kad jeigu Jūsų nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, nurodytu šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti ŠMC savo asmens duomenų ir nesinaudoti Internetine svetaine arba (ir) ŠMC Facebook paskyra. Jeigu tam tikri Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų laisvanoriško sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą.

2. ASMENS DUOMENYS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

2.1. ŠMC tvarkys Jūsų asmens duomenis tik šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais:

2.1.1. Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:Pirkimo-pardavimo sutarties su ŠMC sudarymas, siekiant įsigyti ŠMC Internetinėje svetainėje parduodamas prekes.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:Veiksmai, kuriuos būtina atlikti Jūsų prašymu iki sudarant pirkimo-pardavimo sutartį, šios sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:
 • Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė;
 • Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas, prekės pristatymo adresas, prekės pristatymo būdas;
 • Finansiniai duomenys: banko kortelės numeris, banko sąskaitos numeris, pasirinktas mokėjimo būdas.
Asmens duomenų subjektai:Asmenys, siekiantys per ŠMČ Internetinę svetainę įsigyti prekių ir jas įsigyjantys.
Asmens duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) metus, nebent ŠMC, vadovaujantis teisės aktais, turi pareigą asmens duomenis saugoti ilgesnį terminą.

2.1.2. Registracija į renginius ir stovyklas, dalyvavimas renginiuose ir stovyklose

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:Registracija į ŠMC Internetinėje svetainėje skelbiamus renginius
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:
 • Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė;
 • Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas.
Asmens duomenų subjektai:Asmenys, kurie registruojasi ir dalyvauja ŠMC Internetinėje svetainėje skelbiamuose renginiuose
Asmens duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys saugomi 21 (dvidešimt vieną) dieną, nebent ŠMC, vadovaujantis teisės aktais, turi pareigą asmens duomenis saugoti ilgesnį terminą.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:Registracija į ŠMC organizuojamą „Vaikų vasaros stovyklą“.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:
 • Tapatybės nustatymo duomenys: vaiko vardas, pavardė, amžius, gyvenamoji vieta, vieno iš vaiko tėvų vardas, pavardė;
 • Sveikatos duomenys: informacija apie vaiko turimas alergijas, mitybos pasirinkimus;
 • Kontaktiniai duomenys: vaiko telefono numeris, vaiko el. pašto adresas, vieno iš vaiko tėvų telefono numeris, el. pašto adresas.
 • Finansiniai duomenys: banko kortelės numeris, banko sąskaitos numeris, pasirinktas mokėjimo būdas.
Asmens duomenų subjektai:Vaikai, vaiko vienas iš tėvų.
Asmens duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys saugomi 3 (trejus) metus po suorganizuotos stovyklos, kurioje dalyvavo vaikas, pabaigos, nebent ŠMC, vadovaujantis teisės aktais, turi pareigą asmens duomenis saugoti ilgesnį terminą.

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:Dalyvavimas ŠMC organizuojamuose renginiuose.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:
 • Asmens avaizdas (jeigu renginio metu yra fotografuojama / filmuojama ir Jūs dėl fotografavimo / filmavimo neišreiškėte prieštaravimo).
Asmens duomenų subjektai:Asmenys, dalyvaujantys ŠMC organizuojamuose renginiuose.
Asmens duomenų saugojimo terminas:Dalyvaudami ŠMC organizuojamuose renginiuose, jūs sutinkate, kad renginio metu bus filmuojama / fotografuojama, o Jūsų asmens atvaizdas gali būti naudojamas viešai publikuojamoje renginio dokumentacijoje, taip pat naudojamas ŠMC veiklų archyvo tikslams. ŠMC veiklų filmuotos ar fotografuotos medžiagos saugojimo ir viešinimo laikotarpis neribojamas.

2.1.3. Tiesioginė rinkodara

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:Tiesioginės rinkodaros (įskaitant naujienlaiškių, informacinių pranešimų) siuntimas.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:
 • Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas.
Asmens duomenų subjektai:Asmenys, pageidaujantys gauti ŠMC tiesioginės rinkodaros pranešimus.
Asmenys, pageidaujantys gauti ŠMC tiesioginės rinkodaros pranešimus.
Asmens duomenų saugojimo terminas:
Asmens duomenys saugomi tol, kol neatšaukiate savo sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, tačiau ne ilgiau nei 3 (tris) metus.

2.1.4. Vaizdo stebėjimas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:ŠMC turto saugumo, ŠMC darbuotojų ir kitų asmenų gyvybės, sveikatos, turto, kitų teisių ir laisvių apsaugos užtikrinimas.
Vaizdo stebėjimo vieta:ŠMC viešų patalpų (parodų salių), ŠMC skulptūrų kiemas, pagrindinis įėjimas į ŠMC patalpas, tarnybinis įėjimas į ŠMC patalpas, privažiavimas į privačią ŠMC stovėjimo aikštelę.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:ŠMC teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:Asmenų, patenkančių į ŠMC patalpas ar (ir) teritorijas, atvaizdas.
Asmens duomenų subjektai:Asmenys, patenkantys į ŠMC patalpas ar (ir) teritorijas.
Asmens duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys saugomi 13 (trylika) dienų.

2.1.5. Komunikacija su ŠMC

Duomenų tvarkymo tikslas:Komunikacija su ŠMC.
Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas:Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:
 • Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė;
 • Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas.
Duomenų subjektai:Asmenys, teikiantys užklausas (klausimus, atsiliepimus) ŠMC per Internetinę svetainę, per ŠMC Facebook paskyrą.
Asmens duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys saugomi 2 (du) metus po Jūsų užklausos gavimo dienos, nebent ŠMC, vadovaujantis teisės aktais, turi pareigą asmens duomenis saugoti ilgesnį terminą.

2.1.6. Darbuotojų atranka

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:Darbuotojų atranka į laisvas ŠMC darbo pozicijas.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:
 • Tapatybės nustatymo duomenys: vardas, pavardė;
 • Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris;
 • CV (gyvenimo aprašymas);
 • Jūsų užklausos / žinutės turinys.
Asmens duomenų subjektai:Asmenys, kandidatuojantys į ŠMC darbo pozicijas.
Asmens duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys saugomi tol, kol vyksta atranka į siūlomas darbo pozicijas ir 6 (šešis) mėnesius po atrankos pabaigos. ŠMC, turėdama Jūsų laisvanoriška sutikimą, asmens duomenis gali saugoti ir ilgesnį laiką.

2.1.7. Socialiniai tinklai

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:ŠMC Facebook paskyros administravimas.
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:
 • Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
 • ŠMC teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:
 • Tapatybės nustatymo duomenys: profilio socialiniame tinkle „Facebook“ pavadinimas, profilio nuotrauka;
 • Kiti duomenys: Jūsų komentarai, užklausos ir jų tekstas, ŠMC pranešimų pasidalinimai ir „patiktukai“ (ang. like).
Asmens duomenų subjektai:Asmenys, kurie lankosi ŠMC Facebook paskyroje bei joje palieka komentarus, „patiktukus“, atlieka ŠMC pranešimų pasidalinimus, teikia užklausas, įvertinimus ŠMC.
Asmens duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys saugomi tol, kol yra aktyvi ŠMC Facebook paskyra, nebent ŠMC arba Jūs pašalinate savo pateiktus asmens duomenis greičiau.

2.1.8. Anketos/Apklausos

Asmens duomenų tvarkymo tikslas:Auditorijų, pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimas (statistinių duomenų rinkimas).
Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas:
 • Jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
Tvarkomi asmens duomenys:Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas.
Asmens duomenų subjektai:Asmenys, pageidaujantys užpildyti ŠMC anketas ar apklausas.
Asmens duomenų saugojimo terminas:Asmens duomenys saugomi tol, kol vyksta tyrimas, bet ne ilgiau nei 2 (dvejus) metus.

2.1.9. Slapukai

Informacija apie slapukus ir jų pagalba renkamus asmens duomenis yra pateikiama šios Privatumo politikos VIII skyriuje.

3. JŪSŲ TEISĖS Į ASMENS DUOMENIS

3.1. Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises Jūsų asmens duomenų atžvilgiu:

3.1.1. Teisę būti informuotam apie ŠMC atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, šaltinius. Turite teisę būti informuotas apie Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, su kuriais ŠMC dalijasi Jūsų asmens duomenimis, Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, galimybę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, informaciją apie automatinio sprendimų priėmimo (įskaitant profiliavimą) egzistavimą (jei taikoma), taikomas asmens duomenų apsaugos priemones.

3.1.2. Teisę susipažinti su ŠMC tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti informaciją, ar ŠMC tvarko Jūsų asmens duomenis, o jeigu taip – gauti jų kopiją, gauti kitą su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją.

3.1.3. Teisę prašyti ištaisyti ŠMC tvarkomus Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra pilni. Jums įgyvendinant šią teisę, ŠMC gali, prireikus, patikrinti Jūsų naujai pateikiamus asmens duomenis.

3.1.4. Teisę prašyti ištrinti asmens duomenis. Atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytas išimtis, Jūs turite teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei:

 • Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti;
 • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu;
 • Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenis ištrinti privaloma įgyvendinant ŠMC taikomas teisines prievoles arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

3.1.5. Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę riboti ŠMC atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei:

 • ginčijate asmens duomenų tikslumą ir ŠMC atlieka su tuo susijusį patikrinimą;
 • Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet nesutinkate, kad asmens duomenys būtų ištrinti;
 • jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • jei paprieštaravote asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar ŠMC teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

3.1.6. Teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui. Jūs turite teisę prieštarauti, kad ŠMC tvarkytų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais ŠMC interesais, nebent šie interesai, vadovaujantis teisės aktai, yra viršesni už Jūsų nurodytas priežastis.

3.1.7. Teisę į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti Jūsų ŠMC pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos asmens duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei:

 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar tarp Jūsų ir ŠMC sudaryta tarpusavio sutartimi; ir
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

3.1.8. Teisę pateiki skundą priežiūros institucijai. Jeigu manote, kad ŠMC atliekamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia Jūsų, kaip duomenų subjekto teises, Jūs turite teisę pateikti skundą asmens duomenų priežiūros institucijai. Priežiūros institucija Lietuvoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, adresas L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tinklalapis https://vdai.lrv.lt/.

3.2. Siekdami įgyvendinti aukščiau nurodytas teises (-ę), prašome kreiptis į ŠMC el. pašto adresu [email protected]. ŠMC, gavusi Jūsų prašymą, per 30 dienų įgyvendins Jūsų teises, nebent dėl teisės aktuose nurodytų išimčių Jūsų prašymas įgyvendinti konkrečią teisę būtų negalimas. Tuo atveju, jeigu Jūsų apteiktas prašymas yra labai sudėtingas arba (ir) yra gautas labai didelis prašymų skaičius, 30 dienų terminas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, gali būti pratęstas iki 60 dienų. Bet kuriuo atveju, ŠMC įsipareigoja pranešti Jums apie pratęstą terminą ir pratęsimo priežastis.

3.3. ŠMC, įgyvendinama Jūsų teises ir siekdama užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą, turi teisę paprašyti patvirtinti Jūsų tapatybę.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4.1. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami tik šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4.2. ŠMC, vadovaudamasi teisės aktais, BDAR nustatytais reikalavimais, siekdama įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nustatytus asmens duomenų tvarkymo tikslus, turi teisę Jūsų asmens duomenis perduoti šiems asmenims:

4.2.1. ŠMC pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams. ŠMC turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis ŠMC pasitelktiems asmens duomenų tvarkytojams, su kuriais ŠMC, vadovaujantis BDAR nustatytais reikalavimais, yra sudariusi asmens duomenų tvarkymo sutartis. ŠMC asmens duomenų tvarkytojai gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant šie: tarnybinių stočių (serverių), virtualių serverių, IT, marketingo paslaugas teikiančios bendrovės ir kita. Asmens duomenų tvarkytojai tvarko Jūsų asmens duomenis ŠMC vardu ir pagal ŠMC nurodymus, laikantis BDAR nustatytų reikalavimų ir užtikrinant asmens duomenų tvarkymui tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų apsaugos priemones.

4.2.2. Trečiosioms šalims, kurios padeda ŠMC teikti paslaugas. ŠMC turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios nėra asmens duomenų tvarkytojai, tačiau padeda ŠMC teikti paslaugas. Trečiosios šalys, kurioms perduodami asmens duomenys, gali būti, įskaitant, bet neapsiribojant šios: skolų išieškojimo bendrovės, finansų paslaugas teikiančios įstaigos, prekių pristatymo tarnybos ir kita.

4.2.3. Valstybės ir valdžios institucijoms bei įstaigoms. ŠMC gali perduoti Jūsų asmens duomenis valstybės ir valdžios institucijoms ar įstaigoms, jeigu to reikalauja teisės aktai arba (ir) yra būtina ginti ŠMC teises ir teisėtus interesus.

4.2.4. Kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. ŠMC, laikantis BDAR reikalavimų, turi teisę perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, jeigu tokią pareigą nustato teisės aktai arba (ir) toks asmens duomenų perdavimas yra būtinas, užtikrinant ŠMC teises ir pareigas.

4.3. Asmens duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes. ŠMC neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (už Europos sąjungos (ES) ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) teritorijos), nebent toks perdavimas būtų būtinas. Bet kuriuo atveju, jeigu Jūsų asmens duomenys būtų perduoti už ES ir EEE teritorijos ribų, ŠMC įsipareigoja užtikrinti, kad toks perdavimas būtų vykdomas laikantis ir įgyvendinat BDAR nustatytus asmens duomenų perdavimo reikalavimus, o perduodami asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

5.1. ŠMC rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl įgyvendina BDAR ir kituose teisės aktuose nustatytas tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų saugumo priemones, siekdama apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto praradimo, pakeitimo, atskleidimo, naudojimo ar nuo kito neteisėto asmens duomenų tvarkymo.

5.2. Nepaisant ŠMC taikomų asmens duomenų saugumo priemonių, kurios atitinka BDAR nustatytus reikalavimus, ŠMC negali 100 procentų garantuoti Jūsų asmens duomenų saugumo.

6. TIESIOGINĖ RINKODARA

6.1. ŠMC šiuo informuoja, kad naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros (įskaitant naujienališkių, informacinių pranešimų) siuntimo tikslu ŠMC gali tik turėdama Jūsų išankstinį ir laisva valia suteiktą sutikimą. Šį sutikimą Jūs bet kada galite atšaukti, atsiųsdami ŠMC el. laišką adresu [email protected] arba Jums atsisakant tiesioginės rinkodaros pranešimų, paspaudus nuorodą „Atsisakyti“, Jums atsiųsto pranešimo pabaigoje.

7. VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. ŠMC tvarko vaikų, jaunesnių nei 14 metų, asmens duomenis tik registracijos į ŠMC organizuojamą „Vaikų vasaros stovyklą“ tikslu.

7.2. ŠMC turi teisę tvarkyti vaikų, jaunesnių nei 14 metų, asmens duomenis tik turėdama tėvų ar globėjų arba vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį sutikimą tvarkyti vaiko asmens duomenis.

8. SLAPUKAI

8.1. ŠMC Internetinėje svetainėje naudoja slapukus – mažos rinkmenos tekstinius failus, siunčiamus į Jūsų naršyklę ir išsaugomus Jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia ŠMC užtikrinti Jūsų galimybę Internetinėje svetainėje naršyti patogiau.

8.2. ŠMC Internetinėje svetainėje naudoja slapukus, kurie:
nustato, ar Jūs sutikote, kad slapukai būtų įrašomi Jūsų galiniame įrenginyje;
užtikrina Internetinės svetainės pagrindinių funkcijų veikimą;
atpažįsta, ar Internetinėje svetainėje lankosi tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs anksčiau;
pagal Jūsų naršymo Internetinėje svetainėje istoriją, pritaiko Jums internete rodomą reklamą;
siekiant pagerinti Jums pateikiamą informaciją, fiksuoja statistiką apie svetainės lankomumą, apsilankymų trukmę, naršymo kelią.

8.3. Slapukai, kurie nėra skirti Internetinės svetainės pagrindinių funkcijų (techniniam) veikimui užtikrinti ir nėra laikomi būtinais, yra įrašomi Jūsų galiniame įrenginyje tik tada, jei Jūs iššokusiame Internetinės svetainės pranešime savo aktyviais veiksmais, paspausdami „Sutinku“, patvirtinate savo sutikimą dėl slapukų įdiegimo. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

8.4. Jūs galite nesutikti su slapukų įrašymu Internetinės svetainės iššokusiame pranešime paspausdami „Nesutinku“. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, Jūs taip pat galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. ŠMC informuoja, kad kai kuriais atvejais slapukų išjungimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Internetinės svetainės funkcijų veikimą. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

8.5. ŠMC naudoja „Google Analytics“ įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti, kaip Internetinės svetainės lankytojai naudojasi Internetine svetaine. Šių įrankių pagalba ŠMC gauna tokius duomenis, kaip kad kokia informacija labiausiai domina Internetinės svetainės lankytojus, kokią internetinę naršyklę naudoja Internetinės svetainės lankytojas, kokiu Internetinės svetainės turiniu domisi lankytojas, iš kokių šaltinių Internetinės svetainės lankytojas patenka į Internetinę svetainę.

8.6. Daugiau išsamios informacijos apie tai, kaip „Google“ technologijos renka ir apdoroja duomenis, rasite šioje nuorodoje: https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

8.7. ŠMC toliau detalizuoja informaciją apie ŠMC Internetinėje svetainėje naudojamus slapukus:

 
Slapuko pavadinimasAprašymas/funkcijaRenkami asmens duomenysSaugojimo laikotarpis
__stripe_mid„Stripe“ slapukas naudojamas sukčiavimo prevencijos tikslaishttps://stripe.com/docs/disputes/prevention/advanced-fraud-detection12 mėn.
__stripe_sid„Stripe“ slapukas naudojamas sukčiavimo prevencijos tikslaishttps://stripe.com/docs/disputes/prevention/advanced-fraud-detection30 minučių
_ga„Google Analytics“ slapukas naudojamas vartotojams atskirtihttps://policies.google.com/technologies/cookies12 mėn.
_ga_*„Google Analytics“ slapukas naudojamas sesijos būsenai išlaikytihttps://policies.google.com/technologies/cookies24 mėn.
firstvisit„Cac.lt“  slapukas naudojamas puslapių peržiūroms saugoti ir skaičiuotiNerenkami1 diena
pll_language„Polylang“ slapukas naudojamas prisiminti vartotojo pasirinktą kalbąNerenkami12 mėnesių
woocommerce_cart_hash„WooCommerce“ slapukas nustatantis, kada keičiasi krepšelio turinys / duomenysNerenkamiSesija
woocommerce_items_in_cart„WooCommerce“ slapukas nustatantis, kada keičiasi krepšelio turinys / duomenysNerenkamiSesija
wp_woocommerce_session_*„WooCommerce“ slapukas nustatantis unikalų kiekvieno lankytojo kodą, padedantį duomenų bazėje rasti krepšelio duomenisNerenkami2 dienos

9. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

9.1. Plečiantis ar keičiantis ŠMC teikiamoms paslaugoms, jų teikimo būdui, ŠMC savo išimtine nuožiūra gali prireikti atnaujinti šią Privatumo politiką. Dėl šios priežasties ŠMC rekomenduoja Jums periodiškai peržiūrėti ŠMC Privatumo politiką.

9.2. Jei ŠMC atliks esminius šios Privatumo politikos pakeitimus, ŠMC iš anksto informuos Jus, paskelbdama pranešimą ŠMC Internetinėje svetainėje.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta: 2022 m. vasario 23 d.