Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Pranešėjų apsauga

Pranešimus apie su korupcija susijusius pažeidimus vidiniu kanalu gali pateikti esami ir buvę Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) darbuotojai, taip pat asmenys, kuriuos su ŠMC sieja (ar siejo) darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešimai turi būti teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu.

Pranešti galite apie Šiuolaikinio meno centro darbuotojo:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
  • administracinį nusižengimą;
  • darbo pareigų pažeidimą;
  • Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklių IV skyriaus nuostatų pažeidimą;
  • kitokį grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su ŠMC.

Vidinis informacijos kanalas: pranešti apie korupciją Šiuolaikinio meno centre prašome atsiunčiant užpildytą formą el. paštu [email protected]

Pranešimų registravimo ir nagrinėjimo tvarka

Apie šiuos pažeidimus Jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.
Pranešimas išnagrinėjamas per 10 darbo dienų.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.