Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Šiuolaikinio meno centro pareigybės, į kurias pretenduojant, turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio nuostatomis

Administracijos direktoriaus pavaduotojas;

Administracijos Sapiegų rūmų padalinio vadovas (turintis pavaldžių);

Administracijos teisininkas-viešųjų pirkimų specialistas;

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjas-vyriausiasis buhalteris;

Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus vedėjo-vyriausiojo buhalterio pavaduotojas;

Projektų organizavimo skyriaus vedėjas-kuratorius;

Komunikacijos skyriaus vedėjas-komunikacijos vadovas;

Viešųjų programų skyriaus vedėjas-skaityklos kuratorius;

Meno programos skyriaus vedėjas;

Kultūros pažinimo skyriaus vedėjas;

Techninio aptarnavimo skyriaus vedėjas;

Ūkio skyriaus vedėjas;

Sapiegų rūmų administravimo skyriaus vedėjas;

Taip pat asmenys, laikinai skiriami į anksčiau išvardintuose punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens.