K. Andrašiūnas, Š. Arbačiauskas, K. Jankus, L. Juzikėnas, M. Šimkus. 80 %