Projektas „Konflikto erdvės“ – tai interviu, surinktų 2004 metais tarp vasario ir balandžio šešiose šalyse, dvylikoje institucijų (šešiose parodų erdvėse ir šešiose mokymo įstaigose), serija.

Projekto dėmesio centre buvo šie trys klausimai:
Kokiu būdu (ar kokiais būdais) meno erdvės prisideda prie bendruomenės / miesto / visuomenės gerovės?
Ar yra kokia nors tikimybė, kad meno institucija ieškotų kompromisų, nusileistų, susitaikytų su situacija?
Ar galimi kokie nors pokyčiai, kurie pagerintų institucijų veiklą ir padarytų jas atviresnes?

Šie klausimai buvo užduodami meno muziejų ir kitų institucijų direktoriams, kuratoriams bei miestų, kuriuose vyko interviu, dailės akademijų studentams.

Projekto pristatymas remiasi interviu garso įrašais, kurie, kartu su vizualine medžiaga, buvo sumontuoti į tris paralelias projekcijas. Pirmosios projekcijos dėmesio centre – interviu. Antroji (“garso lietus”) – tai Bode’s ir Schmidto komentaras pokalbiuose išreikštų pranešimų, teorijų apie institucijas bei meno erdves atžvilgiu. Trečioji projekcija – skaidrės, kuriose užfiksuota institucijų architektūra ir aplinka.

Vaizdinėje medžiagoje institucinės erdvės buvo pristatomos kaip egzistuojančios, esančios išmontavimo procese ar kaip įvyksiančios institucinės erdvės ateityje. Su jomis supažindinama akcentuojant nuolat kintančią, apibrėžimams nepavaldžią institucijos kasdienybę.

Projektas buvo pristatytas ne tik kaip audiovizualinė prezentacija – jis buvo išleistas į apyvartą dar ir knygos pavidalu bei prasitęsęs kaip diskusijų ir seminarų serija. Knygoje buvo publikuojami interviu, autorių ir kitų projekto dalyvių komentarai bei kiti tekstai, atspindintys institucijos ir skirtingų meno koncepcijų bei sampratų savitarpio santykius.

Audiovizualinės prezentacijos trukmė: 35 min., 37 s.

Mike Bode ir Staffan Schmidt išreikškė padėką šiems asmenims ir institucijoms, kurių pagalba buvo būtina šio projekto įgyvendinimui:

Nacionalinis meno muziejus / the x-room: Marianne Torp
Karališkoji Danijos dailės akademija: Yvette Brackman, Stefan A. Pedersen irKasper Akhøj, Kopenhaga (Danija);
Kunsthalle Helsinki: Maija Tanninen-Mattila
Dailės akademija: Henriikka Härkönen, Helsinkis (Suomija);
Kunst-Werke: Anselm Franke
Berlyno meno universitetas: Pola Sieverding, Vern Johnsen, Berlynas (Vokietija);
Šiuolaikinio meno centras: Kęstutis Kuizinas, Valentinas Klimašauskas
Vilniaus dailės akademija: Giedrius Gulbinas, Dovilė Tumpytė ir Elena Sakalauskaitė, Vilnius (Lietuva);
Nacionalinis šiuolaikinio meno muziejus: Sune Nordgren
Nacionalinė dailės akademija: Nikolas Orr ir Tone Hansen, Oslas (Norvegija);
Rooseum: Charles Esche
Malmo dailės akademija: Stina Wirfeldt, Malmö (Švedija);
Nina Möntmann ir Cecilia Gelin, NIFCA, Helsinkis (Suomija).
„Konflikto erdvių“ prodiuseriai: NIFCA