Dešimto dešimtmečio pradžioje rengiant pačių menininkų inicijuotus projektus, iškilo natūralus poreikis šią interdisciplininę veiklą legitimuoti teisiškai. Tai tapo akivaizdu rengiant pirmąjį projektą “Banginio pilvas” buvusiuose kareivių kultūros namuose Šiaurės miestelyje. Jau tada, rengiant minėtą parodą, tapo aišku, kad faktiškai neegzistuoja jokia kultūrinė tradicija, kurioje meninė veikla būtų priimama kaip įdomi ar bent kiek vertinga, kai iniciatyva kyla ne iš “tradicinių” meną pristatančių institucijų (Dalinininkų sąjungos, visuomeninių galerijų ar valstybinių muziejų).

1994 metų balandžio 1 dieną Teisingumo ministerijoje buvo užregistruota labai skirtingus menininkus vienijanti nauja kūrybinė sąjunga “Metastudija”. Šių kūrėjų meninė veikla nebūtinai “sutilpo” į tradicinių meno šakų (tapyba, skulptūra, keramika, tekstilė ir t.t.) skirstymo klasifikaciją.

Deja, tolesnė šios kūrybinės sąjungos įteisinimo istorija parodė, kad tai padaryti nebuvo paprasta. Dėl nepaaiškinamų priežasčių penkerių metų bėgyje ši nauja organizacija net nebuvo įtraukta į Kultūros ministerijos žinioje esantį kūrybinių sąjungų registrą. Skirtingu metu “Metastudijos”, vėliau – Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos veikloje dalyvavo dauguma šiuo metu didžiausią tarptautinį pripažinimą pasiekusių vaizduojamosios dailės kūrėjų. Tačiau pati sąjunga iki šiol net nėra Kūrybinių sąjungų asociacijos nare ir kaip institucija yra akivaizdžiai marginalizuojama.

Nepaisant seklios kultūrinės tradicijos suvokiant spontanišką kūrybinę iniciatyvą, LTMKS surengė visą eilę projektų viešose erdvėse, kurie įsirėžė šios kartos menininkų sąmonėje kaip etatiniai, formuojantys naujas, nuolat besikeičiančios šiuolaikinio meno praktikos ribas.

ŠMC pirmo aukšto salėje, parodoje “Neinstitucinės veiklos dešimtmetis” buvo pristatomos ryškiausių LTMKS renginių dokumentacijos, tarp jų: “Banginio pilvas” (kuratorius Žilvinas Kempinas), “Užmiršta dabartis” (kuratoriai Algis Lankelis, Audrius Novickas ir Paul Rodgers)”, “tvvv.plotas” (autoriai: Nomeda ir Gediminas Urbonas), “Butas 99” (kuratorius Algis Lankelis).

Deimantas Narkevičius