Išorės ir vidaus dalykų dubliavimasis geriausiai atsiskleidžia fantastiniame Miunhauzeno pasakojime apie į spąstus pakliuvusį vilką. Vilkas užpuola roges vilkusį arklį, tačiau, rydamas savo grobį, pats atsiduria pakinktuose. Baronas šioje situacijoje lieka nematomas, susigūžęs rogėse jis slepiasi nuo įsiutusio vilko, kol pradeda šį vadelioti vietoj surytojo arklio. Baronas yra vadinamasis mètis personažas, mokantis pasinaudoti situacija idant išvengtų binarinių opozicijų, kurios atsiranda susidūrus priešiškoms jėgoms. Mètis (pranc., iš sen. gr. Μῆτις / Mễtis) apibūdinamas kaip tam tikras intelekto tipas ar gebėjimas veikti kintamose, nepastoviose, dviprasmiškose, nerimą keliančiose situacijose (pagal Detienne ir Vernant).

Tokiame pasaulyje veikti įmanoma tik taikant nematomumo ir netikėtumo principus – būtent taip gyvosios gamtos pasaulio mikro-lygmenyje veikia parazitai. Mimikrijos strategija – išlikti susitapatinant su supančia aplinka – veiksminga manipuliuojant struktūromis ir kontekstais, siekiant sugriauti senąsias jėgos struktūrų dichotomijas. Ši strategija yra intuityvi egzistencinės rezistencijos taktika, veikianti ribinėje situacijoje tarp išorės ir vidaus, suvokiant, kad jėga negali būti apibrėžta šiais terminais.

Paroda „Parazitavimas ir mimikrija“ bandoma apibrėžti diskursyviuosius, performatyviuosius ir estetinius topografijos aspektus. Timos Alexandropoulos garso instaliacija įvaizdina pirmąjį nelegalų pirminį skaičių, egzistuojantį prieštaringose (legaliose ir nelegaliose) erdvėse. Ju Hyun Lee ir Ludovic Burel savo minimalistiniu karaoke tiria topografinę mechaniško žodžių dainavimo įtaką ir konceptualiąją Vakarų bei Azijos kultūrų skirtį – administravimo estetiką. Christophe Wirth savo eksperimentiniame projekte panaudoja iš teatro konteksto iškirptus plojimus, kad iš įprastinės spektaklio mechanikos pašalintų naratyvą ir žaismą. Irinos Gheorghe videoperformanse tyrinėjamos tiksliųjų mokslų ir okultizmo samplaikos neverbaliniais būdais, kurie nebetenka reikšmės ir galios.

Ši paroda yra VDA Nidos meno kolonijos rezidentų kūrybinio darbo šių metų lapkritį rezultatas.