Remigijus Pačėsa – vienas iš devinto dešimtmečio Lietuvos meno scenoje pasirodžiusių “banaliojo objekto” fotografijoje kartos atstovų. Remigijaus Pačėsos fotografijose “banalusis objektas” žengia žymiai toliau kasdienybės fiksavimo ir tampa beveik minimalistiniu tuštumos tyrimu. Pačėsa vengia netgi objekto, kad ir koks nereikšmingas jis būtų. Šiame kontekste nėra neįprastos ir pastaraisiais metais kuriamos nervingos, taip pat minimalistinės monotipijos. Remigijaus Pačėsos paroda – tai mėginimas į vieną vietą sutelkti iki šiol daugiausia šio fotografo darbų ir juos aktualizuoti žvelgiant šiandienos akimi. Pačėsos atveju, kalbėti tektų ne tik apie įdomų fotografą, bet ir apie mūsuose retos minimalistinės meno strategijos atstovą.