Jonas Gasiūnas. Pelenų sodas

Teksto autorė:
Tojana Račiūnaitė

Lietuvių ir anglų k., 24 pls., 17 j/b iliustracijų, biografija.