Neseni dokumentai: naujos tendencijos Lietuvos dailėje

Tekstas:
Kęstutis Kuizinas

Anglų k., 24 psl., 17 j/b iliustracijų.

Parodos „Neseni dokumentai: naujos tendencijos Lietuvos dailėje“ (Balzeko muziejus, Čikaga, JAV, 1995) katalogas.