Pierre Bismuth, Jonathan Monk. Our Trip Out West

Tekstų autoriai:
Raimundas Malašauskas, Sol Lewit, Pierre Bismuth, Jonathan Monk

Dizainas:
Pierre Bismuth, Jonathan Monk, Daiva Kišūnaitė

Liet. ir anglų k., 32 psl, 22 iliustacijos.
ISBN 9986-957-14-1
Išleido Šiuolaikinio meno centras, 2001.
Parodos „Our Trip Out West“ tęsinys.