Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Tarp mūsų / Among Us

Šešių katalogų rinkinys, pristatantis šešių menininkių kūrybą.

Pristatomos menininkės ir katalogų sudartytojos:
Jurgita Remeikytė, Alma Skersytė, Irma Stanaitytė, Laura Stasiulytė, Vilma Šileikienė, Kristina Inčiūraitė

Tekstai:
Jurgitos Remeikytės katalogas: Nerijus Milerius, Tojana Račiūnaitė, Jurgita Remeikytė

Almos Skersytės katalogas: Agnė Narušytė, Monika Krikštopaitytė, Alma Skersytė

Irmos Stanaitytės katalogas: Aurelija Maknytė, Dalia Navikaitė, Irma Stanaitytė

Lauros Stasiulytės katalogas: Birutė Pankūnaitė, Valentinas Klimašauskas, Laura Stasiulytė

Vilmos Šileikienės katalogas: Lolita Jablonskienė, Ričardas Šileika, Vilma Šileikienė

Kristinos Inčiūraitės katalogas: Gintautas Mažeikis, Vitalija Stepušaitytė, Jolanta Talaikytė, Kristina Inčiūraitė

 

Dizainas:
Povilas Utovka

6 brošiūros liet. ir anglų kalbomis, viso 413 psl.
ISBN 978-9986-957-36-2
Tiražas: 600
Išleido Šiuolaikinio meno centras, 2007.
Vilniaus menininkų parodos „Tarp mūsų“ katalogas.

Leidinio tiražas baigėsi. Susisiekite adresu [email protected] jei norėtumėte pamatyti egzempliorių, saugomą mūsų archyve.