Balandžio 17d., šeštadienį 16 val. ŠMC skaitykloje

DEMOS kritinės minties instituto ir LUNI seminaras
Dabartinė darbo padėtis ir politinio veiksmo ateitis

Politinis-filosofinis projektas, kuriuo siekiama apmąstyti darbą ir naujas demokratijos galimybes

Balandžio 17 d. DEMOS kritinės minties institutas organizuoja antrąją viešo seminaro „Dabartinė darbo padėtis ir politinio veiksmo ateitis“ sesiją. Andriaus Bielskio ir J. D. Miningerio iniciatyva suorganizuotame projekte sutelkti profesionalūs mokslininkai, intelektualai ir politiškai angažuoti piliečiai tyrinėja šiuolaikines globalizacijos ir darbo teorijas bei šiose teorijose analizuojamas kylančias demokratinio kolektyviškumo formas ir galią. Pirmoji seminaro sesija įvyko vasario 17 d., o trečioji, paskutinioji sesija įvyks birželio mėnesį (tiksli data bus netrukus paskelbta). Šie seminarai yra atviri publikai, įėjimas nemokamas. Seminarai vyksta anglų kalba.
Kiekviena seminaro sesija organizuojama bendro skaitinio pagrindu, o kiekvieną skaitinį palydi mažiausiai du pasirinktos srities (pvz., politinės filosofijos, darbo teisės, politikos mokslų ir diplomatijos) ekspertų paruošti komentarai. Kiekviena sesija turi du tikslus: 1) kolektyviai perskaityti, suprasti ir išanalizuoti pasirinktą tekstą komentarų ir atviros diskusijos keliu; 2) perkelti kolektyviai atrastą ir neišvengiamai pliuralistinį požiūrį iš tekstų studijų į Lietuvos kontekstą, padiskutuoti apie šių teorijų vietinį pritaikomumą.
Šiose sesijose tikimasi sukurti dalyvavimu pagrįsto seminaro atmosferą, kurioje visi savo noru prisijungę bendradarbiai kartu interpretuos tekstus, kels idėjas, klausimus ir problemas. Numatytiems kalbėtojams priklausys ne ex cathedra kalbančių mokytojų vaidmuo – jie įžiebs, provokuos ir pradės organiškas diskusijas.

Balandžio 17 d., šeštadienį, 16 val. ŠMC skaitykloje

Tema: Kaip veikia masės: šiuolaikinės darbo formos

Skaitinys: David Harvey, (2005), A Brief History of Neoliberalism, (chapter 1) “Freedom’s Just Another Word”

Kalbėtojai:

Simon Rees. Apie kultūrinį darbą kaip vergiją: atsakymas M. Hardto ir A. Negri „Imperijos” skyriui „Kolonijinio suverenumo dialektika”

Audronė Žukauskaitė. Apie deleuzišką multipliškumą ir mažąją politiką

J.D. Mininger. Spinoza ir bendrumo politika

Norinčius sužinoti daugiau informacijos ar teirautis skaitomų tekstų kopijų prašome susisiekti su J.D. Miningeriu ([email protected]) arba Andriumi Bielskiu ([email protected]).