Sausio 20 d., penktadienį, 18 val. ŠMC skaitykloje pristatomi du Gilles’iui Deleuze’ui skirti leidiniai: tai Audronės Žukauskaitės monografija Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari filosofija: daugialypumo logika (Baltos lankos, 2011) ir straipsnių rinktinė Intensyvumai ir tėkmės: Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinio meno ir politikos kontekste (LKTI, 2011). Rinktinėje spausdinami Agnės Kulbytės, Nerijaus Mileriaus, Astos Pakarklytės, Kasparo Pociaus, Renatos Šukaitytės, Nicholaso Thoburno, Stepheno Zepke’s, Audronės Žukauskaitės straipsniai.

Michelis Foucault praeitame šimtmetyje yra pasakęs, kad „vieną dieną šis amžius greičiausiai bus vadinamas Gilles’io Deleuze’o vardu“. Kaip teigia Naglis Kardelis, „būtent XXI amžius tiesiog mūsų akyse vis labiau ir labiau virsta Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari šimtmečiu. Abu šie prancūzų intelektualai, tarsi atsiliepdami į kadaise Martino Heideggerio pasakytą mintį, kad mes kol kas dar nemąstome ¬– nepajėgiame mąstyti – tikrąja šio žodžio prasme, herojiškai pamėgino atlikti jokiai žmogiškai būtybei neįmanomą judesį – mąstyti anapus mąstymo ir filosofuoti anapus filosofijos, sakytume, mąstyti ne-mąstymo būdu ir filosofuoti ne-filosofijos režimu“.

„Tačiau bene svarbiausia tai, – teigia Kardelis, – kad Deleuze’o ir Guattari idėjos, nepaisant tariamo jų keistumo, (anti)filosofinio egzotiškumo bei avangardiškai elitarinio revoliucingumo, galingiausiai rezonavo su pačia šiuolaikinės epochos dvasia, atitiko šiuolaikinio žmogaus viltis ir neviltį, užčiuopė gyvąjį laikmečio nervą. Šios idėjos įvairių šiuolaikinės kultūros teoretikų ir pačių kultūros kūrėjų panaudojamos kaip universalus teorinis įrankis, leidžiantis netikėtu rakursu pažvelgti į teatrą, kiną, medijas, performatyvumą ir gerokai konceptualiau interpretuoti pačią vizualinės kultūros prigimtį. Kartu Deleuze’o ir Guattari įžvalgos padeda tarsi naujomis akimis išvysti pačiai politinei globalaus pasaulio sąrangai būdingą galios santykių subtilumą ir tuo pat metu nužmoginantį brutalumą, leisdamos kūrybingai konstruoti teorines dabartinės politinės tikrovės alternatyvas.“

Diskusijoje dalyvauja Naglis Kardelis, Agnė Kulbytė, Nerijus Milerius, Asta Pakarklytė, Kasparas Pocius, Renata Šukaitytė, Audronė Žukauskaitė. Diskusiją moderuoja Gintautas Mažeikis.