Lapkričio 11 d., trečiadienį, 19 val.
Vilnius COOP patalpose Gedimino pr. 27

Joanna Sokolowska
Projektas Kitoks miestas, kitoks gyvenimas – iš archyvų

Videoperžiūra su kuratorės komentarais

Viešoje paskaitoje Kitas miestas, kitas gyvenimas – iš archyvų Joanna Sokolowska pristatys meninių akcijų dokumentacijas ir videodarbus. Tai išplėstinė projekto Another City, Another Life (Varšuva, 2008, www.ancity.blogspot.com) archyvų versija.
Archyvo tikslas – fiksuoti, kaip šiuolaikiniai menininkai tyrinėja bei reprezentuoja erdvinius, estetinius, socialinius ir politinius režimus, susikūrusius įvairiuose Rytų Europos miestuose po lemiamų XX a. devintojo dešimtmečio pabaigos – dešimtojo dešimtmečio pradžios pokyčių.
Šis archyvas sudarytas remiantis keliais teminiais klausimais. Kokios šiuolaikinės tų apleistų revoliucijos, komunizmo ir socialistinio modernizmo idėjų, kurios buvo įgyvendintos planuojant miestus ir formuojant kolektyvines tapatybes, pasekmės ir galimybės? Kokie nauji kolektyviniai dariniai ar bendri potyriai galėtų atsirasti šiame kontekste? Ar liko nors kokia galimybė patirti „gyvą“, subjektyvų gyvenimą mieste? Kaip skirtinguose miesto sluoksniuose įrašyta griovimo ir statymo dialektika, susijusi su atminties ir nuolatinio istorijos (per)rašymo/aktualizavimo procesais? Kas praleista, išstumta iš istorinių pasakojimų ir šiuolaikinių postsocialistinių miestų vaizdinių, kokias strategijas menininkai taiko, siekdami atkreipti dėmesį į šiuos reiškinius? Kokios menininkų pozicijos daugiaprasmiame kultūros produkcijos lauke, kokį vaidmenį jie atlieka šioje (simbolinio kapitalo) cirkuliacijoje, viešoms ir politinėms miestų erdvėms patiriant pokyčius? Galiausiai, ar ekonominė „pilkoji zona,“ kurioje – nepaisant kultūrinio kapitalizmo retorikos – vis dar operuoja daugelis postsocialistinių šalių menininkų, gali būti transformuota į eksperimentinį lauką, teikiantį galimybes atsiskirti nuo meno panaudos ekonominiam produktyvumui?

Renginyje bus parodyti šių menininkų darbai: Chto Delat’?, Škart, Zbyněk Baladrán, Mona Vătămanu & Florin Tudor, Khinkali Juice, Grigor Khatchatryan, Lusine Talalyan, Tadej Pogačar, Miklós Erhardt, R.E.P., Voina, Angelika Fojtuch, Karol Radziszewski

Joanna Sokolowska yra meno istorikė ir kuratorė. Šiuo metu jį dirba Dailės muziejuje Lodzėje. Ji domisi meno sąsajomis su darbo pokyčiais postsocialistinėse šalyse, atsiradusiais dėl šio regiono miestų kaitos. Pastaruoju metu Šiuolaikinio meno galerijoje Leipcige ji kuravo parodą Arbeiter verlassen die Arbeitsstätte (Darbininkai palieka darbo vietą) ir “Kitoks miestas, kitoks gyvenimas” Nacionalinėje Varšuvos dailės galerijoje Zachęta bei kitose miesto vietose.

Dėkojame šį renginį parėmusiam Lenkų institutui Vilniuje