Lapkričio 18 d., pirmadienį, 18 val. ŠMC skaitykloje

Kviečiame į tekstų rinktinės „Active Art“ (Paraguay Press, 2019) pristatymą dalyvaujant dviems šios knygos sudarytojams – rašytojai ir kuratoreiBarbara Sirieix ir menininkui bei rašytojuiJoachimui Hamou.

Naująją rinktinę sudaro rašytojų, menininkų ir kuratorių reakcijos į 1923 m. publikuotą latvių filosofo Andrejs Kurcijs manifestą pavadinimu „Aktyvus menas“ – jųmintys apie aktyvizmą, praeitį ir dabartį, meną, siekiantį politinių tikslų, savitikslį meną ir meną be jokio tikslo.

Rinkinyje „Active Art“ publikuojami tekstai, atliepiantys aktyvaus rašymo sampratą, kurią suformulavo Kurcijs. Rebeka Pōldsam iš Estijos rašo apie lesbietę menininkę Anna-Stina Tremund; britė Isabella Marrin – apie virusines struktūras kalboje; prancūzų poetė Laura Boullic rašo revoliucinės poezijos esė; prancūzų menininkė Eva Barto pristato savo būsimo tyrimo projektą apie ekonomikos struktūras mene; latvių menininkė Evita Vasiljeva dalinasi savo užrašų knygelės pradžia ir pabaiga. Knygoje publikuojamas ir jos sudarytojųpokalbis su šiuolaikiniu latvių filosofuAinars Kamolins, kuriame analizuojamasKurcijs tekstas.

Į leidinį įtraukti ir keli anksčiau publikuoti amerikiečių rašytojų tekstai: tai du Robero Glückoesė, kuriuose pristatomas queer rašytojų kolektyvas„New Narrative“, įkurtas 1975 m.; bei 1987 m. meno parodos katalogepublikuotaJameso Baldwinoesė, kuriame autorius išreiškia stiprią politinę poziciją prieš rasizmą.

Rinkinio „Active Art“ sudarytojai – Maija Rudovska, Barbara Sirieix ir Joachim Hamou. Knyga išleista anglų kalba. Renginys nemokamas, pristatymas vyks anglų kalba.