Balandžio 10 d., šeštadienį, 14.30, ŠMC skaitykloje

Mindaugo Kavaliausko sudaryta bei VšĮ „Šviesos raštas“ leidyklos išleista knyga „Nepaisomos tradicijos: Lietuvos ir Australijos fotografija“ („Customs Ignored: Lithuanian and Australian Photography“) jungia aštuoniolikos fotografų darbus – devynių lietuvių fotografų ir devynių australų fotografų darbų rinkinius apie šių, viena nuo kitos nutolusių, labai skirtingų šalių kultūrų ir visuomenių bendrumus. Globalėjantis pasaulis vis labiau priartina net skirtingų pusrutulių žmones, kurie išgyvena panašius pakilimus, sunkmečius, džiaugsmus, apribojimus, viltis, grėsmes, įvairių laisvių protrūkius, pergales ir nusivylimus. Abiejų šalių kūrybinėje fotografijoje ryškėja kūrėjų siekimas būti pamatytais, išgirstais, kuomet jie įvaizdina mintis ir jas kreipia į diskutuotinus klausimus apie patogią ir sočią, savyje beužsidarančią, vis labiau susvetimėjančią ir vis labiau abejingą Vakarų visuomenę.
Knyga „Nepaisomos tradicijos: Lietuvos ir Australijos fotografija“ yra apie tradicijas ir jų nepaisymą arba keitimą. Ieškodami dialogų, keldami klausimus, fotografai siekia atsiriboti nuo seniai susiformavusių fotomeno kanonų, arba, naujai interpretuodami siužetus, siekia parodyti pokyčius tradicinėje visuomenėje.
Išleisti šią knygą Mindaugą Kavaliauską paskatino apsilankymas fotomeno festivalyje FotoFreo 2008 metais, kuriame jis eksponavo savo parodą „Kražių portretas“ bei rinko medžiagą fotomeno festivalio „Kaunas Photo“ 2008 m. pavasario dalies programai, skirtai Australijos fotografijai.

Fotografai iš Lietuvos:
Artūras Valiauga, Romualdas Požerskis, Jonas Petronis, Mindaugas Kavaliauskas, Vytautas Stanionis, Joana Deltuvaitė, Rokas Pralgauskas, Ugnius Gelguda, Kazimieras Linkevičius

Fotografai iš Australijos:
Max Pam, Caitlin Harrison, Cara Bowerman, Graham Miller, Jeff Moorfoot, Julian Tennant, Mark Dundas, Glenn Lockitch, Michael Gray

Daugiau infomacijos:
Mindaugas Kavaliauskas 8~650 77895, [email protected]