Lapkričio 30 d., penktadienį, 16 val. ŠMC skaitykloje vyks knygos „Socialinės tikrovės mediacija: kultūra, politika ir visuomenė“ (sud. Renata Šukaitytė ir Kęstas Kirtiklis, Vilniaus universiteto leidykla, 2018) pristatymas.

Knygos tekstų autoriai – Lauras Bielinis, Ignas Kalpokas, Kęstas Kirtiklis, Edgaras Klivis, Martynas Petrikas, Renata Stonytė ir Renata Šukaitytė – iš įvairių perspektyvų gilinasi į sudėtingą mūsų gyvenimo mediacijos procesą, skatinamą intensyvios informacijos produkcijos ir jos cirkuliavimo globaliame tinkle. Šie virsmai radikaliai keičia pasaulio ir jame vykstančių dinamikų suvokimą, nes socialinė tikrovė taip pat vis labiau medijuojama ir transformuojama.

Mūsų gyvenimas tampa nuolatiniu iššūkiu šiuolaikinės kultūros ir komunikacijos procesų tyrėjams ir skatina juos telkti dėmesį į medijų ir jų santykio su įvairiomis gyvenimo sritimis tyrimus. Socialinės tikrovės mediacija: kultūra, politika ir visuomenė tekstų autoriai imasi užduoties atskleisti mūsų laikų mediacijos fenomeną iš įvairių perspektyvų, teoriniu ir praktiniu požiūriu nagrinėdami socialinės terpės mediaciją ir mediatizaciją politikos ir vizualinės kultūros lauke.

Knygoje aptariamas mediacijos diskurso formavimasis, gilinamasi į metateorines problemas šiuolaikinėje komunikacijos mokslų teorijoje bei į mediacijos proceso daromą įtaką šiuolaikinei politikos komunikacijai ir politikai. Daug dėmesio skiriama dokumentiniam kinui kaip politinę tikrovę konstruojančiai medijai, taikomai skirtingoms politinėms ir pilietinėms pozicijoms komunikuoti. Knygoje pristatoma itin reta Lietuvoje šiuolaikinio teatro refleksijų perspektyva, skatinanti spektaklį traktuoti kaip politinės polemikos erdvę, galinčią pilietiškai angažuoti auditoriją. Pasak Odetos Žukauskienės, „leidinio tematika nepaprastai aktuali, sutelkta į technologijų plėtros sukeltus pokyčius ir mediacijos poveikį socialiniam gyvenimui, tikrovės suvokimui, interpretacijai, patyrimui.“

Pristatyme dalyvays autoriai: Lauras Bielinis, Ignas Kalpokas, Kęstas Kirtiklis, Edgaras Klivis, Renata Stonytė ir Renata Šukaitytė; diskusiją moderuos Donatas Puslys.

Renginys nemokamas, jo metu bus galima įsigyti knygas tiesiai iš leidėjo (Vilniaus universiteto leidykla).