Gruodžio 2-3 dienomis Šiuolaikinio meno centro skaitykloje rengiama tarptautinė konferencija „Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinės politikos kontekste“. Jau Michelis Foucault pranašavo, kad mūsų amžius bus pavadintas Deleuze’o epocha, todėl konferencijoje bus aptartas dabartinis politinis gyvenimas ir politiškumo apraiškos socialinėje bei kūrybinėje terpėse. Dviejų dienų renginio programą sudarys keturios sesijos, kuriose bus svarstomi aktualūs dabartinės politikos ir politinio aktyvizmo klausimai, aptariamos kūrybinės alternatyvos globaliam kapitalizmui, analizuojamas filosofijos ir politikos bei meno ir politikos santykis. Konferencijoje dalyvaus 12 Deleuze’o ir jo garsiausių knygų bendraautoriaus Felixo Guattari filosofijos ekspertų iš įvairių Europos šalių. Kai kurie jų taiko minėtų mąstytojų teorijas ne tik akademinėje, bet ir politinių, socialinių judėjimų terpėje.

Nors Deleuze’o kritikai teigia, kad jis nekūrė politinės filosofijos, nepalaikė nei vienos politinės ideologijos bei nedalyvavo aktyvioje politinėje veikloje, o jo paties tekstuose nėra tiesioginių nuorodų į politiką (išskyrus kartu su Felixu Guattari parašytą dvitomį Kapitalizmas ir šizofrenija), Deleuze’o filosofija nepaprastai svarbi politinei teorijai. Inovatyvi, naujas politikos terpes ir „skrydžio linijas“ kurianti jo filosofija įsitraukia į politinį kontekstą ir keičia jį iš vidaus. Deleuze’o ir Guattari išrastos naujos sąvokos naudojamos kovoje prieš įsitvirtinusią kapitalistinę logiką, galios struktūras ir viešąsias nuomones. Dinamiška Deleuze’o teorija (kuri, pasak Foucault, tuo pačiu metu yra ir praktika, ir įrankių dėžė) padeda mums kurti bei keisti politinį gyvenimą ir išlieka aktuali šiuolaikinių politikos problemų tyrinėjimuose.

Konferencijoje „Gilles’io Deleuze’o filosofija šiuolaikinės politikos kontekste“ dalyvaus 12 pranešėjų iš įvairių Europos šalių: Ianas Buchananas, Simonas Choatas, Nicholas Thoburnas (Jungtinė Karalystė), Marietta Radomska (Nyderlandai/Lenkija), Geraldas Raunigas (Austrija/Šveicarija), Stephenas Zepke (Austrija), Franco Berardi – Bifo (Italija; „Skype“ video konferencija), Andrius Bielskis (JK/Lietuva), Gintautas Mažeikis, Nerijus Milerius, Kasparas Pocius ir Audronė Žukauskaitė (Lietuva). Ne vienas iš šių filosofų, politikos, kultūros, meno bei medijų teoretikų yra ir politinių judėjimų iniciatoriai ar dalyviai, taip pat nepriklausomų organizacijų įkūrėjai. Konferencijos užsienio svečių – Iano Buchanano, Nicholo Thoburno, Geraldo Raunigo, Stepheno Zepkes – publikuotos akademinės Deleuze’o filosofijos studijos pradėjo naują humanitarinių mokslų kryptį ir tapo „parankinėmis“ knygomis jauniesiems humanitarams.

Šioje konferencijos bus svarstomos tokios temos kaip globalaus kapitalizmo krizė ir kritika, neoliberalios ekonomikos krizės priežasčių ir dinamikos analizė, bus aptariami įvairūs alternatyvūs judėjimai – feminizmas, anarchizmas, meninis aktyvizmas. Konferencijoje bus analizuojamos šiuolaikinės politinės teorijos sąsajos su filosofinėmis problemomis, kurias kėlė Friedrichas Nietzsche, Michelis Foucault, Alainas Badiou. Konferencijos pranešėjų tiriamieji žvilgsniai taip pat kryps į alternatyvias menines strategijas: bus aptariamos Deleuze’o filosofijos sąsajos su autonomistų judėjimu Italijoje, situacionistų judėjimu Prancūzijoje, anoniminės autorystės projektais bei įvairiais meninio aktyvizmo modeliais, kvestionuojančiais kapitalistinį suprekinimą.

Lietuvos kultūros tyrimų institutas šią konferenciją rengia kartu su Lietuvos mokslo taryba ir Šiuolaikinio meno centru. Renginys vyks anglų kalba.

CONFERENCE PROGRAMME

THURSDAY, December 2

10.00-10.10 Welcome and Introduction

I. DELEUZE & GUATTARI AND POLITICAL ACTIVISM
Chair: Andrius Bielskis

10.10-11.10 Franco Berardi – Bifo
What Should We Do With Deleuze and Guattari in the Deleuze-Guattarian Century?
11.10-11.40 COFFEE BREAK
11.40-12.40 Simon Choat
Deleuze and the Crisis of Capitalism
12.40-13.30 Kasparas Pocius
Deleuze & Guattari in Contemporary Activism
13.30-15.00 LUNCH BREAK

II. CREATIVE LINES OF FLIGHT
Chair: Nerijus Milerius

15.00-16.00 Marietta Radomska
Feminist Lines of Flight and the Thought of Novelty
16.00-17.00 Gintautas Mažeikis
Twinkle Mouse on the Landscape of Situationism: From Deleuze to the Situationist International
17.00-17.30 COFFEE BREAK
17.30-18.30 Gerald Raunig
A New Dividual Scale

FRIDAY, December 3

III. PHILOSOPHY AND THE POLITICAL
Chair: Gintautas Mažeikis

10.00-11.00 Ian Buchanan
To Dwell as a Poet or an Assassin?
11.00-12.00 Andrius Bielskis
Deleuze’s Reading of Nietzsche: the Claims of Nietzsche and Philosophy
12.00-12.30 COFFEE BREAK
12.30-13.30 Audronė Žukauskaitė
The Political Between Schizophrenia and Paranoia: Deleuze & Guattari VS Badiou
13.30-15.00 LUNCH BREAK

IV. ART AND THE POLITICAL
Chair: Audronė Žukauskaitė

15.00-16.00 Nerijus Milerius
Short-Term and Long-Term Memory as the Tools of Politics of Space
16.00-17.00 Nicholas Thoburn
Why Have We Kept Our Own Names? Anonymous Authorship and the Multiple Single
17.00-17.30 COFFEE BREAK
17.30-18.30 Stephen Zepke
‘Scuze me while I kiss the sky’; Art, Politics and the Sublime in Deleuze and Guattari