Lapkričio 30 d., trečiadienį, 18 val. ŠMC kino salėje

Mártos Mészáros ir Margarethe’os von Trottos filmus pristatys menotyrininkė Laima Kreivytė.

Abi režisierės savo filmuose pasakoja apie moteris, jų gyvenimus, politines pozicijas ir asmeninius pasirinkimus. Nors feministinis kinas dažnai lieka eksperimentinio kino „gete“, Márta Mészáros ir Margarethe von Trotta įrodo, kad naratyvinis kinas gali sėkmingai kelti moterų emancipacijos klausimus. Tad įdomu stebėti, kokį vaidmenį įgauna feminizmas kategorijų vengiančių režisierių kūrybiniuose sprendimuose. Siužetų centre atsiduriantys moterų tarpusavio santykiai atliepia skirtingas Rytų ir Vakarų realybes.

Filmai:
PAVELDĖTOJA (Örökség, rež. Márta Mészáros, 1980 m.)
Pirmoji režisierės Mészáros kostiuminė drama vaizduoja Vengriją Antrojo pasaulinio karo metais. Jauną žydę Irenę (Isabelle Huppert) ir buržuazijos šeimos atstovę Silviją (Lili Monori) sieja artima draugystė. Silvija, ištekėjusi už karininko Akos (Jan Nowicki), negali susilaukti vaikų, o nuo to priklauso jos teisė į tėvo palikimą. Ji įtikina Irenę pagimdyti jai vaiką. Ankstesniuose vengrų filmuose jau buvo keliama žydų likimo Vengrijoje tema, tačiau Mészáros antisemitizmo klausimą perkelė į vyro ir moters santykių plotmę. Filme daug archyvinės medžiagos, taip pat pačiame filmo naratyvo pasaulyje keliamas įvykių dokumentavimo ir istorijos stebėjimo ekrane klausimas.

SESERYS, ARBA LAIMĖS PUSIAUSVYRA (Schwestern oder Die Balance des Glücks, rež. Margarethe von Trotta, 1979 m.)
Seserys Marija ir Ana gyvena kartu. Nuo vaikystės jas sieja ypatingas ryšys. Seserys yra visiškai skirtingos asmenyjės: Marija beatodairiškai atsidavusi darbui, o Ana stengiasi pabaigti studijas ir yra finansiškai bei emociškai priklausoma nuo vyresnės sesers. Destruktyvūs seserų santykiai ne pirmą kartą atsiduria Margarethe’os von Trottos filmų centre, tačiau šįkart režisierė didesnį dėmesį skiria ne politiniam kontekstui, bet moterų psichologijai ir tarpusavio santykiams. Švelnus, subtilus filmas apie emocinius kraštutinumus ir priklausomybę.

Daugiau informacijos apie projektą: www.menoavilys.org

Paskutinis dialogas vyks Gruodžio 15 d., ketvirtadienį, 18 val.
DIALOGAS #7 NAMAI
Filmai: „Hannah Arrendt“ ir „Tarsi namuose“
Pristatys filosofas Nerijus Milerius