Kviečiame susipažinti su pirmojo Lukiškių aikštės memorialo kūrybinių dirbtuvių etapo rezultatais – skelbiame pirmuosius penkių siūlomų projektų eskizus ir pristatome autorių idėjas.

Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro inicijuotose kūrybinėse dirbtuvėse dalyvauja šie autoriai ar kolektyvai: kūrybinė grupė, kurią sudaro architektai Gintaras Čaikauskas, Kęstutis Akelaitis, Linas Naujokaitis, dailininkas Rimantas Dichavičius ir skulptorius Arūnas Sakalauskas (pastarasis autorių kolektyvas visuomenei pažįstamas kaip Vyčio paramos fondo remiamo memorialo projekto autoriai); architektas, humanitarinių mokslų daktaras, architektūros teoretikas Tomas Grunskis su kolektyvu „aexn“; skulptorius ir dizaineris Andrius Labašauskas; buvęs tremtinys, kraštotyrininkas Algimantas Lelešius; fotografas, filmų ir meno instaliacijų kūrėjas Darius Žiūra.

Liepos pabaigoje ekspertų komisija šių autorių pasiūlymus atrinko iš daugiau nei trisdešimties idėjų, pateiktų atsiliepiant į 2017 m. birželio 6 d. Šiuolaikinio meno centro paskelbtą kvietimą. Nuo liepos mėnesio Šiuolaikinio meno centro komanda dirbo su visų penkių projektų autoriais, konsultavosi su istorikais, menininkais, urbanistais, valstybinės reikšmės renginių protokolo, technologijų bei teisės specialistais. Kūrybinių dirbtuvių metu suburtos kelios naujos kūrybinės komandos, padedančios memorialo idėjų autoriams plėtoti savo sumanymus.

Dauguma pasiūlytų memorialų yra kompleksiški: susideda iš keleto elementų ir yra kuriami pasitelkiant šviesos bei vandens efektus, atsižvelgiant į metų laikų kaitą, miestiečių, miesto svečių ir valstybės poreikius. Drauge jie labai įvairūs: skiriasi autorių nuomonės, kam konkrečiai šis memorialas turėtų būti skirtas, kaip reikėtų išreikšti pagarbą ir kaip saugoti valstybingumo atmintį. Tikimės, ši požiūrių ir pasiūlymų įvairovė visuomenę sudomins ir paskatins platesnes diskusijas.

Visi penki autoriai ir kolektyvai toliau vystys savo pasiūlymus atsižvelgdami į ekspertų komisijos išsakytas rekomendacijas, tobulindami savo projektų istorinio naratyvo niuansus, technologinius aspektus, derindamiesi prie ryškėjančių šiuo metu rekonstruojamos Lukiškių aikštės landšafto savybių ir architektūrinių bei apželdinimo elementų. Organizatoriai tikisi, kad viešas eskizų pristatymas padės atverti dialogą su įvairių sričių specialistais, interesų grupėmis ir miestiečiais. Idėjų autoriai, prieš pateikdami galutines savo pasiūlymų versijas galutinei projektų atrankai, turės galimybę atsižvelgti į viešai (ar kreipiantis į kūrybinių dirbtuvių organizatorius) išsakomas nuomones ir naujus argumentus.

Tolimesniuose dirbtuvių etapuose išplėtoti ir detalesni projektai bus pristatyti visuomenei po rekonstrukcijos atidarytoje Lukiškių aikštėje ir parodoje Šiuolaikinio meno centre. Paskutiniame projekto etape iš penkių pasiūlymų bus išrinktas vienas – šiame balsavime dalyvaus ir ekspertų komisija, ir visuomenė.

Su penkių pasiūlymų idėjomis ir pirminiais eskizais galima susipažinti žemiau, o išsamesnius jų pristatymus rasite šiame PDF faile.

Kūrybinė grupė: architektai Gintaras Čaikauskas, Kęstutis Akelaitis, Linas Naujokaitis, dailininkas Rimantas Dichavičius, skulptorius Arūnas Sakalauskas

Kūrybinės grupės siūlomas memorialas susideda iš trijų pagrindinių elementų – memorialinio apskritimo aikštės grindinyje, „Laisvės kario“ skulptūros ant horizontalaus postamento ir valstybinės vėliavos ant stiebo aikštės centre.

Tomas Grunskis ir kolektyvas „aexn“

Šio projekto autoriai kaip memorialą Lukiškių aikštei siūlo grindinio dangą, sudarytą iš šviečiančių memorialinių Vyčio kryžiaus formos segmentų. Kiekvienas kryžius čia ženklintų vieno iš Laisvės kovose žuvusiųjų gyvybę. Šį grindinį, dinamiškai šviečiantį minint istorines datas, projekte papildo kiti memorialiniai akcentai, taip pat įgyvendinami pasitelkus šviesą ir interaktyvumo principą– Laisvės aukuras, Sukilėlių alėja ir Rezistencijos laukas.

Andrius Labašauskas

Andrius Labašauskas siūlo aikštėje suformuoti kalvą, kurios pietinis, į Gedimino prospektą orientuotas šlaitas, būtų užbaigtas vertikaliu skulptūrinės plastikos memorialiniu reljefu. Kuriant šią skulptūrinę sieną naudojamas realistiškas medžio kamieno motyvas (bunkerių, miško simbolis) ir sukilėlių bei partizanų slapyvardžiai. Likusi kalvos dalis susijungtų su aikšte ir pratęstų aikštės pievas bei takus, taip papildydama ir paįvairindama esamą kraštovaizdį.

Algimantas Lelešius

Algimanto Lelešiaus siūlomas memorialas – devynių nedidelių baseinėlių kompozicija, išsidėsčiusi visame aikštės plote Vyčio kryžiaus forma. Kiekvienas iš devynių akcentų šiame projekte simbolizuoja vieną Lietuvos valstybingumo šimtmetį, pradedant tryliktuoju ir baigiant dvidešimt pirmuoju amžiumi. Žiemą, išjungus fontanus, šie baseinėliai taptų antspaudus primenančiais skulptūriniais reljefais – savarankiškais memorialiniais architektūriniais akcentais.

Darius Žiūra

Dariaus Žiūra siūlo kiekvienam norinčiam įsiamžinti garbės sargyboje, tylos minute pagerbiant žuvusiųjų ir kovojusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Lukiškių aikštėje būtų įrengtas architektūrinis ansamblis iš dviejų elementų – vieno atviro, skirto ritualui, ir kito – uždaro, su patalpos gilumoje įrengtu amžinosios garbės sargybos ekranu, matomu per pagarbų atstumą. Šiame ekrane bei specialiame projekto tinklapyje būtų be perstojo vienas po kito rodomi šioje garbės sargyboje stovintys žmonės – anksčiau nusifilmavusių dalyvių portretai.

Kultūros ministerijos viešųjų ryšių atstovas Arūnas Malinovskis: el.p. [email protected], tel.8 671 99451
Šiuolaikinio meno centro viešųjų ryšių atstovė Eglė Trimailovaitė: el.p. [email protected], tel. 8 692 06667