Vasario 14 d., antradienį, 18 val. ŠMC skaitykloje

Tai Rupert.

Rupert yra projektu grįsta transdisciplininė, paraakademinė, edukacinė programa, vykstanti Vilniuje ir prasidedanti 2012 metų birželį.

Rupert yra tyrimų ir tobulinimo programa, padedanti jauniems (iki 30 metų amžiaus) Lietuvos piliečiams įgyvendinti jų projektus ir plėtoti jų kūrybines karjeras tarptautiniu mastu. Ji orientuojasi į šiuolaikinio meno ir kuravimo praktikas, inovatyvią leidybą, rašymą, projektavimą ir valdymą, visgi ji skatina tarpdiscipliniškumą, o atranka nėra pagrįsta kandidato akademiniu ar profesiniu pasirengimu.
Tad jeigu turi idėjų projektui, kaip kad padaryti ar sukuruoti parodą, parašyti knygą ar esė, nufilmuoti filmą, išleisti žurnalą, suorganizuoti įvykį ar sumodeliuoti instituciją ir t.t., turėtum mums pranešti. Rupert yra vieta, kur tu gali rimtai dirbti.
Štai kaip tai vyksta: pirmiausia, kiekvienam dalyviui, atsižvelgiant į jo projekto pobūdį, paskiriamas tarptautinį pripažinimą turintis tutorius, kuris suteikia informaciją, žinias ir prižiūri projekto eigą visą programos laiką. Antra, šalia veikia intensyvus renginių (kelionė, seminarai, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės ir t.t.) tvarkarašis, kuriame dalyvauja ir bendradarbiauja visi dalyviai.

Aš pradedu kažokia tamsia nuojauta, nežymiai susijusia su tuo, ko ieškau; mano protas, jeigu drąsiai išreikštas ir spaudžiamas pabaigti, ką pradėjęs, formuoja tą netvarkingą idėją į naujai nukaltą grynumo formą net kai mano šnekėimas vystosi, mintis, mano paties nuostabai, pasibaigia su tašu. Aš vapu nerišiai, ištęsiu jungtukus, vartoju nereikalingas opozicijas ir išaudoju visus kitus delsius triukus tam, kad laimėčiau laiko, reikalingo mano idėjos generavimui Proto dirbtuvėse*.

Štai kaip tai prasideda: iki kovo 1 d. užpildyk dalyvio paraišką kurią rasi adresu www.rupert.lt. Jeigu turi klausimų, susisiek su Igne ir Inesa ([email protected]).
Iš esmės visa tai yra apie įvykstančius dalykus.

* Heinrich von Kleist. Apie laipsnišką minčių generavimą kalbant.