Kviečiame susipažinti su projekto „Sapiegų rūmų aktualizavimas“ eiga ir planuojamais projektavimo darbais. Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti Sapiegų rūmų tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai, įsigyta ir sumontuota kultūrinėms paslaugoms teikti būtina įranga ir baldai. Įgyvendinus šį projektą ateityje bus įrengtas daugiafunkcinis kultūros pažinimo centras.

Pristatymo renginys vyks liepos 20 d., pirmadienį, 16 val. Šiuolaikinio meno centro skaitykloje.

 

SAPIEGŲ RŪMŲ AKTUALIZAVIMAS

Sapiegų rezidencijos, Trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų (toliau – Sapiegų rūmai) sutvarkymo darbai buvo atlikti 2011–2014 metais. Šių darbų metu buvo atkurtas autentiškas pastato tūris, atidengtos rūmų vidaus erdvės, atidengta ir restauruota barokinė fasadų architektūra bei išplanavimo struktūra.

BĮ Šiuolaikinio meno centras (ŠMC) 2018 m. kovo 9 d. perėmė patikėjimo teise valdyti Sapiegų rūmus iš Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos. Buvo parengtas Investicinis projektas bei gautas finansavimas Sapiegų rūmų sutvarkymui ir aktualizavimui.

Šiuo metu ŠMC įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ bendrai finansuojamą projektą „Sapiegų rūmų aktualizavimas “ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0012.

Projekto įgyvendinimo metu bus atskleistos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, atlikti tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai, įsigyta ir sumontuota kultūrinėms paslaugoms teikti būtina įranga ir baldai. Įgyvendinus projektą Sapiegų rūmuose bus įrengtas daugiafunkcinis kultūros pažinimo centras, kuris vykdys šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias kultūrines veiklas – čia vyks edukaciniai užsiėmimai, bus rengiamos parodos, organizuojami koncertai, susitikimai su menininkais ir kiti renginiai.

Planuojamos investicijos leis paruošti šį kultūros paveldo objektą pilnaverčiam funkcionavimui, o Vilniaus kultūrinė erdvė bus papildyta nauju, analogų neturinčiu kultūros objektu, aktualiu tiek vilniečiams, tiek miesto svečiams iš užsienio ir kitų Lietuvos regionų. Vykdant numatytas kultūrines veiklas tikimasi padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu ir pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, didinti kultūros objekto žinomumą.

Sapiegų rūmų aktualizavimui skirta 7 512 061,00 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2023 m. lapkričio mėn. 30 d.