Kovo 26 d., penktadienį, 18:00 ŠMC skaitykloje

Kultūra postindustriniuose miestuose siejama su naujuoju urbanistiniu „verslu“. Šios srities paslaugas iliustruoja prestižiniai festivaliai, bienalės, didieji sporto renginiai ir pan., turintys tikslą skatinti kosmopolitinį vietos įvaizdį bei patrauklumą tarptautiniams investuotojams ir turistams. Įvairūs gentrifikacijos pavyzdžiai visame pasaulyje rodo, jog kultūros erdvės bei “menininkų kvartalai” dažnai tampa ir elitinio vartojimo erdvėmis. Savo ruožtu, net ir kritinė meninė produkcija neretai derinama prie didžiųjų plėtros programų, kurių patys menininkai paprasčiausiai nepajėgūs kontroliuoti. Paskaitoje bus svarstoma, kokiais būdais šiandien galėtume aptarti urbanistinės menininkų veiklos funkcijas? Kieno kultūra (ir kieno interesų vardan) kuriama naujosios ekonomikos mieste? Ar meno kūriniais “humanizuojamos” viešosios erdvės yra vien integrali simbolinės miestų ekonomikos dalis, ar jos gali tapti ir demokratinės politikos erdvėmis? Remiantis Vilniaus pavyzdžiais bus mėginama atsakyti į šiuos ir kitus panašius klausimus.

Skaidra Trilupaitytė, dr. – menotyrininkė, dailės kritikė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslinė bendradarbė. Lietuvos ir užsienio akademinėje spaudoje publikuoja straipsnius kultūros politikos temomis. Domisi urbanistinio-kultūrinio planavimo, kūrybinių industrijų, tarptautinių intelektualinių mainų klausimais.