Rugsėjo 6 d., šeštadienį, 16.30 val., ŠMC skaitykloje
Festivalio SOTU programos renginys

Afiša:

– pramoginės poetizuotos variacijos
– menamos literatūriškos mizanscenos
– kaleidoskopiška nuotrupų mozaika

Balsu apie balsą.

Tautvydas Bajarkevičius (g. 1981) – menotyrininkas, kuratorius, garso menininkas
http://audio-z-blog.livejournal.com