2014 m. lapkričio 25 d., antradienį, 18:00 ŠMC skaitykloje
2014 m. gruodžio 2 d., antradienį, 18:00 ŠMC skaitykloje
2014 m. gruodžio 9 d., antradienį, 18:00 ŠMC skaitykloje

„Tyrėjų“ serijos – tai tęstinis paskaitų, skaitymų ir pokalbių ciklas, skirtas išsamiau susipažinti su šiuo metu vykdomais Lietuvos šiuolaikinio meno tyrimais. Šių serijų kontekste domimasi akademijoms atstovaujančių, o taip pat ir nepriklausomų tyrėjų, įžvalgomis ir juos kamuojančiomis abejonėmis dėl hipotezių. Įdomus tampa pats šiuolaikinio meno procesų tyrinėjimas ir jo siūlomi iššūkiai: tiriamų „objektų“ dabartiškumas, meninių tendencijų įvardijimo, apibendrinimo ir naujų spėjimų problema bei vis naujo teorinio lauko sukūrimo poreikis. Susitikimų metu bus siekiama pristatyti vykdomų tyrimų kryptis ir esamus rezultatus, tuo pat metu pažymint procesualumo aspektą bei pokalbio svarbą siekiant analizuoti nuolat besimainančią šiuolaikinio meno sceną.
Pirmojoje PhD serijoje savo tyrimų apmatais ir rezultatais dalinsis dailėtyros studijų krypties doktorantai Dovilė Tumpytė (VDA) bei Giedrius Gulbinas (VDA) ir dr. Lina Michelkevičė.

Daugiau informacijos apie Dovilės Tumpytės renginį „Įkūnytas menas kaip juodoji dėžė“
lapkričio 25 d., antradienį, 18:00 ŠMC skaitykloje rasite čia.

Daugiau informacijos apie Linos Michelkevičės renginį „Dalyvavimo praktikos Lietuvos šiuolaikiniame mene: tarp estetinės ir socialinės tikrovės“ gruodžio 2 d., antradienį, 18:00 ŠMC skaitykloje rasite čia.