Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Naujienos

Abstrakcija ir ekspresionizmas. Dvi Vilniaus tapybos tradicijos 1960–2009 m.

Menininkai/ Artists: Valentinas Antanavičius, Jovita Aukštikalnytė, Eugenijus Antanas Cukermanas, Jonas Čeponis, Ramūnas Čeponis, Henrikas Čerapas, Kostas Dereškevičius, Laima Drazdauskaitė, Silvestras Džiaukštas, Jonas Gasiūnas, Vincentas Gečas, Antanas Gudaitis, Martinas Jankus, Rimvidas Jankauskas-Kampas, Algimantas Jusionis, Rūta Katiliūtė, Leonas Linas Katinas, Leonas Katinas, Dalia Kasčiūnaitė, Vincas Kisarauskas, Saulė Kisarauskienė, Algimantas Jonas Kuras, Antanas Martinaitis, Vilmantas Marcinkevičius, Sigita Maslauskaitė, Ričardas Nemeikšis, Vytautas Pakalnis, Kęstutis Paliokas, Audronė Petrašiūnaitė, Algirdas Petrulis, Eglė Ridikaitė, Augustinas Savickas, Algis Skačkauskas, Mindaugas Skudutis, Aloyzas Stasiulevičius, Leopoldas Surgailis, Arvydas Šaltenis, Jonas Švažas, Solomonas Teitelbaumas, Arūnas Vaitkūnas, Povilas Ričardas Vaitekūnas, Eugenijus, Varkulevičius-Varkalis, Alfonsas Vilpišauskas, Andrius Zakarauskas, Kazimiera Zimblytė.