Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Naujienos

Fotografija ir paralelinės meno formos.

Menininkai/ Artists: Igor Savchenko, Rokas Pralgauskas, Joana Deltuvaitė, George Drivas, Thorsten Fleisch, Ted Hiebert, Vytauta Michelkevičius, Akvilė Anglickaitė, Andrea Palasti, Claudia Reinhardt, Shelly Renan Kuris, Vesna Rohaček, Jaroslava
Šnajberkova, Remigijus Treigys, Gintautas Trimakas, Gintaras Zinkevičius, Gytis Skudžinskas, Raimundas Urbonas,