Naujienos

Lietuvos fotografija vakar ir šiandien / Lithuanian Photography, Yesterday and Today.

Menininkai/ Artists: A. Aleksandravičius, V. Antanavičiūtė, R. K. Augūnas, V. Balčytis, V. Bubelytė, A. Budvytis, V. Butyrinas, E. Butkevičius, A. Čepulinskaitė, A. Černiauskas, M. Černiauskas, R. Dichavičius, J. Dovydėnas, V. Grigas, V. Ilčiukas, V. Jarutis, R. Juškelis, J. Kalvalis, T. Kapočius, P. Karpavičius, S. Kondratas, R. Krupauskas, A. Kunčius, D. Kuzmickas, V. Luckus, A. Lukys, A. Macijauskas, R. Maleckas, A. Marcinkevičius, S. Michelkevičiūtė, K. Mizgiris, A. Naujokaitis, P. Normantas, R. Pačėsa, S. Paukštys, V. Pečininas, R. Pigagaitė, A. Pilvelis, R. Požerskis, R. Rakauskas, J. Remeikytė, S. Saladūnas, V. Straukas, G. Stulgaitis, G. Survila, A. Sutkus, A. Šeškus, M. Šileikaitė, R. Šimulis, V. Šonta, R. Treigys, G. Trimakas, R. Urbonas, A, Valiauga, R. Vikšraitis, E. Voverytė, K, Zdanavičiutė, R. Zolubas, S. Žvirgždas.