Naujienos

Lietuvos fotografija: vakar ir šiandien / Lithuanian Photography: Yesterday and Today.

Menininkai/ Artists: Algimantas Aleksandravičius, Vėtrė Antanavičiūtė, Romualdas Kęstutis Augūnas, Vytautas Balčytis, Arūnas Baltėnas, Sigitas Baltramaitis, Giedrius Baranauskas, Ruslanas Baranauskas, Violeta Bubelytė, Alfonsas Budvytis, Rolandas Cikanavičius, Aurelija Čepulinskaitė, Algimantas Černiauskas, Mindaugas Černiauskas, Gintaras Česonis, Rimantas Dichavičius, Jonas Dovydėnas, Vaidotas Grigas, Vidmantas Ilčiukas, Algimantas Jankūnas, Romas Juškelis, Algirdas Kairys, Tomas Kapočius, Mindaugas Kavaliauskas, Vytautas Knyva, Ramūnas Krupauskas, Algimantas Kunčius, Dainius Labutis, Vitas Luckus, Alvidas Lukys, Aleksandras Macijauskas, Jurgita Matijošaitytė, Juozas Meškys, Snieguolė Michelkevičiūtė, Rimtautas Norvaišas, Aleksandras Ostašenkovas, Remigijus Pačėsa, Aloyzas Petrašiūnas, Flavijus Piliponis, Stasys Povilaitis, Romualdas Požerskis, Greta Prikockaitė, Romualdas Rakauskas, Dzianis Romaniuk, Adreolė Sabonienė, Saulius Saladūnas, Vytautas V. Stanionis, Alvydas Stauskas, Vaclovas Straukas, Aurimas Strumila, Arvydas Stubra, Gintautas Survila, Antanas Sutkus, Marija Šileikaitė, Virgilijus Šonta, Jūratė Tamošiūnaitė, Remigijus Treigys, Ignas Urbonas, Petras Velička, Rimaldas Viršaitis, Edita Voverytė, Kristina Zdanevičiūtė, Algimantas Žižiūnas, Stanislovas Žvirgždas.