Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Naujienos

Žmogus ir žemė.

Menininkai/ Artists: V. Aputis, R. Augūnas, J. Babarskas, J. Bagdonas, S. Bagdonavičius, A. Bandza, M. Baranauskas, Z. Bukauskas, I. Burneika, P. Čiplys, R. Dailidė, J. Danauskas, A. Dapkevičius, V. Daraškevičius, A. Daujotas, R. Daukša, V. Dichavičienė, R. Dichavičius, A. Dilys, M. Dradždauskaitė, K. Driskius, I. Fišeris, A. Grigaitis, V. Gvozdas, A. Jakštas, A. Jankūnas, P. Januševičius, J. Jocevičienė, J. Kalvelis, P. Karpavičius, J. Kazlauskas, E. Kymantas, V. Kisielis, J. Kliūciuvienė, A. Knystautas, A. Kudriavcevas, A. Kunčius, B. Lazdauskas, Ch. Levinas, A. Lukšėnas ,S. Michelkevičiūtė, V. Mikalauskas, K. Mizgiris, R. Paknys, S. Povilaitis, R. Požerskis, R. Rakauskas, M. Rebi, A. Rutkauskas, A. Saladūnas, K. Slivskis, A. Sutkus, V. Strauskas, A. Strumila, A. Švenčionis, V. Tatariškinas, R. Urbakavičius, J. Vaičekauskas, O Valkauskienė, L. Verbliugevičius, R. Vikšraitis, M. Vilkomirskis, R. Zacharevičius, A. Zavadskis, A. Žilėnas, S. Žvirgždas.