Naujienos

Žvilgsnio galia. Moters atvaizdas XIX-XX amžiaus dailėje.

Menininkai/ Artists: Alfredas Romeris, Vladislovas Neveravičius, Simonas Čechavičius, Pransiškus Smuglevičius, Alphonse-Charles Masson, Ivan Trutnevas, Fiodoras Bronikovas, J. Radzkiewicz, Timon Niesiolovsky, Kanutas Ruseckas, Carlo Antonio Porporati, E. Delmanis, Petras Kalpokas, Vladas Didžiokas, Adomas Galdikas, Frorian Piekarski, Vasilijus Surikovas, Bari Egizas. Stafanija Kossovska-Daniel, Leonas Katinas, Vytautas Kairiūkštis, Vladas Eidukevičius, Kostas Dereškevičius, Stasys Ušinskas, Emile Lasalle, Christoph Preisel, antanas Gudaitis, Kazys Šimonis, Jan Feliks Piwarsky, Albert Henry Payne, G. Wolf, Vladas Drėma, Gražina Vitartaitė.