Skelbiami pretendentai į šiemetinius Meno kritikos apdovanojimus

Antrųjų Meno kritikos apdovanojimų organizatoriai – Šiuolaikinio meno centras, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Nacionalinė dailės galerija ir skaitmeninis šiuolaikinio meno žurnalas „Artnews.lt“ – kviečia susipažinti su ryškiausiomis praėjusių metų vizualiojo meno kritikos iniciatyvomis bei vardais ir pristato trumpąjį pretendentų į apdovanojimus sąrašą (jis skelbiamas žemiau). 

Nuo vasario 14 iki kovo 17 d. tekstų autoriai, leidėjai, redaktoriai, skaitytojai, menininkai, žiūrovai bei klausytojai apdovanojimams nominavo 2023 metų meno kritikos iniciatyvas. Šiemet sulaukta 136 nominantų keturiose apdovanojimų kategorijose: „Trumpoji forma“, „Ilgoji forma“, „Meninink(i)ų ir kuratorių tekstai“ ir „Metų reiškinys“. Trumpuosius pretendentų sąrašus sudarė ir laureatus atrinks šių metų komisija – meno kritikė Monika Krikštopaitytė, menotyrininkas Helmutas Šabasevičius, kultūros apžvalgininkė, kino kritikė Monika Gimbutaitė bei praeitų metų apdovanojimų laureatės menininkės Aurelija Maknytė ir Agnė Jokšė. 

Šiemet galvodami apie TRUMPĄJĄ FORMA siūlytojai ir žiuri, regis, dažniau atkreipė dėmesį į recenzijos žanrą. Formuodama trumpąjį pretendentų sąrašą vertinimo komisija siekė aprėpti įvairias žiūrėtojo(s) ar pasakotojo(s) santykio su tuo, kas aprašoma, formas. Norėta pasidžiaugti tiek tekstais, kurie patys tampa meno kūriniais, tiek dalyko išmanymu ir gebėjimu atsitraukti nuo kūrinių autorių intencijų, kritiškai ir smalsiai pažvelgti į tai, kokias reikšmes paroda sukuria sutikusi žiūrovus ir kontekstus. Buvo svarbu įtraukti ne tik tekstus apie didžiųjų miestų parodas, bet ir į regiono bei platesnius kontekstus nukreiptą žvilgsnį.

Vertinant pretendentus į ILGOSIOS FORMOS kategoriją komisijai taip pat rūpėjo aprėpti kuo įvairesnes kritikos apraiškas, pastebėti jų svarbą kuriant gilesnį ar platesnį santykį su meno reiškiniais. Meno kritika gali įtaigiai skleistis meistriškai parengtame pokalbyje, išsivynioti tarsi neįpareigojančiai šnekučiuojantis, įsišaknyti dialogu grįstos knygos struktūroje, būti išradingai įpinta į, regis, neišpainiojamas meilės ir neapykantos kebeknes, atsiverti kremtant sudėtingas temas ar atidžiai įsiklausant į žinomų autorių mintis.

MENININK(I)Ų IR KURATORIŲ TEKSTAI nuo meno kritikos tekstų skiriasi pirmiausia tuo, kad jie rašomi žvelgiant iš vidaus, o ne iš šono. Jų autoriai ir autorės patys yra ir pasakotojai, ir veikėjai, tai balsai, kuriems argumentai neprivalomi, bet be įtaigos jie būtų neišgirsti. Kartais kalbama dalykiškai, kartais tvariai (savaip vartojant kažkieno ištartas frazes) ir ironiškai, o kartais iki šiurpulių nuogai.

Galvojant apie METŲ REIŠKINĮ norėta išskirti tai, kas sudaro meno kritikos pamatus: laisvės ir empatijos būtinybę, galimybių ir teisių stiprinimą, savivertės ugdymą per profesinį dialogiškumą. Šioje kategorijoje išskirta diskusijų serija „Einant ilgesniu keliu“ – už meno kritikos lauko telkimą gyvam dialogui konsoliduojant kartas ir keliant sudėtingus klausimus; taip pat – kolektyvinė iniciatyva diskutuoti apie teisingą menininkų bei kultūros darbuotojų atlygį, nes šis diskursas gali lemti ir meno kritikos bei kuratorystės ateitį; pastebėtas ir tarpdisciplininis projektas „Nepadorūs vakarai“ – dėl atsparumo netolerancijai, queer atminties aktualizavimo kūrybinėmis priemonėmis.

Antrųjų meno kritikos apdovanojimų įteikimo ceremonija įvyks 2024 m. birželio 1 d. vakare Nacionalinėje dailės galerijoje. Pasitinkant vasaros sezoną renginyje devyniems laureatams bus įteiktos piniginės 900 eurų vertės premijos ir menininkės Onos Juciūtės sukurtos apdovanojimų statulėlės.

Į apdovanojimus pretenduoja (pretendentai išvardyti abėcėlės tvarka):

 

TRUMPOJI FORMA

PAULIUS ANDRIUŠKEVIČIUS už tekstą Pradilęs kurpalis ir saldus bučinys. Lauros Kaminskaitės ir Onos Juciūtės paroda „Kaip aš įėjau į kambarį pro duris“ erdvėje „Editorial“. Artnews.lt, 2023 06 27

AGNĖ BAGDŽIŪNAITĖ už tekstą Greetings from Eastern Europe. Letter to the curator of ‘Goodbye, East! Goodbye, Narcissus!’ (Linkėjimai iš Rytų Europos. Laiškas parodos „Viso gero, Rytai! Viso gero, Narcize!“ kuratoriui). Echogonewrong.com, 2023 07 11

JOGINTĖ BUČINSKAITĖ už tekstą Žodžiais nusausinta pelkė. Lrt.lt, 2023 09 26

IEVA GRAŽYTĖ už tekstą „Betarpiški centro ir regiono santykiai“. Projektas „Betarpiškos erdvės“ Užpalių miestelyje. Artnews.lt, 2024 09 05

ERIKA GRIGORAVIČIENĖ už tekstą Rankinės prieš mėsmalę. Kosto Dereškevičiaus tapybos ir piešinių paroda „ne(GRAŽUS) gyvenimas“ galerijoje „Akademija“. „7 meno dienos“, Nr. 21 (1470), 2023 05 26

MONIKA KALINAUSKAITĖ už tekstą Nuogas miestas pasaulio naktyje. Gedimino G. Akstino paroda „Nuogaliai“ Radvilų rūmų dailės muziejuje. Artnews.lt, 2023 02 27

MARIJA MARTINAITYTĖ už tekstą Dingę Vilniaus labirintai. Paroda „Vilniaus pokeris“ MO muziejuje. „7 meno dienos“, Nr. 21 (1470), 2023 05 26

VIKTORIJA MIŠTAUTAITĖ už tekstą Sugertukai. Paroda „Šaudyklė ir ruoželis“ Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“. „7 meno dienos“, Nr. 10 (1459), 2023 03 10

JL MURTAUGH už tekstą Dalinai užpelkinta. Nomedos ir Gedimino Urbonų paroda „Dalinai užpelkinta institucija Nacionalinėje dailės galerijoje. Artnews.lt, 2023 10 13

AGNĖ NARUŠYTĖ už tekstą Vėluoju siųsti atviruką. 14-oji Kauno bienalė „Artumo geografija“ apie menamą Rytų Europos ir Afrikos draugystę. „7 meno dienos“, Nr. 27 (1476), 2023 09 01

MONIKA PAKERYTĖ už tekstą Avis ir kiti. Kazimiero Brazdžiūno parodų diptikas „Avis“ ir „Kulminacija“ galerijoje „The Rooster gallery“ ir „Lewben Art Foundation“ patalpose. „7 meno dienos“, Nr. 17 (1466), 2023 04 28

ERNESTAS PARULSKIS už tekstą Pamačius spektaklį, dėl parodos neverkiama. „Verslo klasė“, 2023 08 13

 

ILGOJI FORMA

DEIMANTĖ BULBENKAITĖ ir AUDRIUS POCIUS už radijo laidų ciklą Puota „Radio Vilnius“ eteryje

VYTAUTAS GEČAS, MONIKA LIPŠIC ir MARIJA PUIPAITĖ už katalogą Nematomi. Istoriniai baldai iš šiuolaikinio dizaino perspektyvos. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023

VILMA GRADINSKAITĖ už katalogą Litvakų dailininkai Paryžiuje. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023

GIEDRĖ JANKEVIČIŪTĖ ir ANDRZEJ SZCZERSKI už katalogą Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948: vienas miestas – daug pasakojimų. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023

RAMINTA JONYKAITĖ, HAROLDAS KLEVINSKAS, ALEKSAS MATVEJEVAS ir TOMAS PABEDINSKAS už laidų apie fotografiją ciklą Perspektyva. Fotografijos menas ir kasdienybė LRT Plius eteryje

RŪTA JUNEVIČIŪTĖ už knygą Aisopika / Aesopica. „Ariel Ink“, 2023.

LAIMA KREIVYTĖ už radijo laidą Homo cultus. Iš balkono LRT Klasika eteryje

DOVYDAS LAURINAITIS už Vilniaus performanso meno bienalę recenzuojančių tekstų seriją (I, II, III). Echogonewrong.com, 2023 09 06, 2023 09 12

ILONA MAŽEIKIENĖ ir REGINA URBONIENĖ už prisiminimų knygą lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis Žibuntas Mikšys. Kad būt sugrįžtama / Hoping for a Homecoming / Pour qu’on revienne. Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2023

RŪTA MIŠKINYTĖ už knygą Vilkas, bokštas ir bažnyčia. Vilniaus suvenyrai. Leidykla „Lapas“, 2023

DAIVA PRICE už žurnalą Memory as a Journal. Lietuvos kultūros institutas, 2023

EGLĖ MARIJA ŽELVYTĖ už Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus vaizdo interviu ciklą Pokalbiai muziejuje

 

MENININK(I)Ų IR KURATORIŲ TEKSTAI

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS už tekstą Gyvenimo slinksmas sausio mėnesį. „Šiaurės Atėnai“, Nr. 2, 2023 01 27

JOGINTĖ BUČINSKAITĖ už anotaciją personalinei Tomo Daukšos parodai Summer of Eternal Love („Amžinos meilės vasara“) galerijoje „Rooster“

JURIJ DOBRIAKOV už anotaciją Vilniaus dailės akademijos Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros magistrantų baigiamajai parodai Kalnai ir griovos „Prospekto“ ir Vilniaus fotografijos galerijose

FANTASTIC LITTLE SPLASH už tekstą Kuo mažiau pamiršti save. Artnews.lt, 2023 12 28

VAIVA GRAINYTĖ už tekstą Sraigtiniai laiptai. „Metai“, 2023, Nr. 12

MONIKA KALINAUSKAITĖ už kalbą, pasakytą pirmųjų Meno kritikos apdovanojimų teikimo vakarą ir vėliau publikuotą pavadinimu Veidrodžių vikšras žodžių miške. 15min.lt, 2023 06 02

DANIEL MUZYCZUK už anotaciją Anastasios Sosunovos parodai DIY parodų erdvėje „Editorial“

PAULINA PUKYTĖ už tekstą „Aš stengiuosi“, autorės skaitytą performanso „Pasakų pasakojimas ir kitos nuomonės“ metu meno mugėje „ArtVilnius“

DARIUS ŽIŪRA už tekstą Vilniaus skvotai ir Paryžius devyniasdešimtiniais pagal Darių Žiūrą. „Literatūra ir menas“, Nr. 20 (3780), 2023 11 17

 

METŲ REIŠKINYS

GODA AKSAMITAUSKAITĖ už jos kuruotą LNDM Nacionalinės dailės galerijos ir VšĮ „KultFliuksas“ organizuotą kuratorių diskusijų seriją „Einant ilgesniu keliu“

Kuratoriai AGNĖ BAGDŽIŪNAITĖ ir EDVINAS GRINKEVIČIUS už Kauno menininkų namų organizuotą tarpdisciplininį daugialypį projektą „Nepadorūs vakarai“

LIETUVOS TARPDISCIPLININIO MENO KŪRĖJŲ SĄJUNGA, LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA, LIETUVOS FOTOMENININKŲ SĄJUNGA ir tyrimo autorius TADAS ŠARŪNAS už iniciatyvą diskutuoti apie teisingą atlygį meno kūrėjams 

 

Meno kritikos apdovanojimus ir juos lydintį renginių ciklą kuruoja ŠMC komandos nariai Virginija Januškevičiūtė ir Edvardas Šumila, žurnalo „Artnews.lt“ redaktorė Danutė Gambickaitė ir LNDM Nacionalinės dailės galerijos renginių kuratorė Goda Aksamitauskaitė. Projekto partneriai – Tarptautinės meno kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyrius ir Kultūros periodinių leidinių asociacija. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. 

Laukiant pagrindinio Meno kritikos apdovanojimų vakaro kviečiame dalyvauti kituose šio projekto renginiuose. Artimiausias jų – susitikimas su kuratoriumi ir rašytoju Raimundu Malašausku – vyks gegužės 17 d., penktadienį, 18.30 val. Sapiegų rūmuose. Rašytojai netrukus bus pakviesti dalyvauti individualiuose susitikimuose su kultūrinės periodikos leidinių redaktoriais – Vaida Stepanovaite, Mariumi Buroku ir Anders Kreuger. Susitikimų sesijos numatytos gegužės 28 dieną. Daugiau informacijos netrukus.