Lt / En
Vilnius Mama Jazz 2019 programa
2019.11.13-17
Tarptautinis džiazo festivalis Vilnius Mama Jazz organizuojamas nuo 2002 metų. Vienas skiriamųjų šio festivalio bruožų – programos aktualumas bei dėmesys dabar vykstantiems džiazo procesams.

Šiemet Vilnius Mama Jazz vyks lapkričio 13-17 dienomis Šiuolaikinio meno centre. Čia vyks koncertai, pokalbiai su atlikėjais, Showcase Stage koncertai, diskusijų platforma „Vilnius Mama Jazz paraštės”, konferencija, paroda; veiks leidybinių kompanijų atstovybės, skaityklos ir kt. renginiai.

Viena pagrindinių inovacijų – diskusijų platforma „Vilnius Mama Jazz paraštės“: meninis ir kultūrinis dialogas tarp kūrybinės sferos, akademinės bendruomenės ir džiazo pasaulio atstovų. Šio projekto tikslas – diskusijų keliu fiksuoti dabartines džiazo muzikos tendencijas, džiazo identifikavimą kitų kultūros reiškinių kontekste, suprasti Lietuvos džiazo autentiškumą ir aktualumą šiandien.

Vilnius Mama Jazz šalia didžiųjų užsienio atlikėjų vardų pristato išsamią Lietuvos džiazo panoramą. Lietuvos atlikėjams suteikiama galimybė pristatyti naujausius projektus arba specialiai festivaliui parengtas originalias menines programas. Festivalis organizuoja Showcase Stage („vitrina“ – angl.) programą, į kurią atvyksta užsienio ekspertai, kritikai, žurnalistai, prodiuseriai, leidėjai, organizatoriai, kurie betarpiškai susipažįsta su Lietuvos džiazu – visa tai pasitarnauja Lietuvos džiazo sklaidai užsienyje.
Vilnius Mama Jazz savo programa kalba apie esamą džiazo laiką.

VILNIUS MAMA JAZZ’2019 PROGRAMA: www.vilniusmamajazz.lt
Kalendorius
keyono gaskino performasas
„Reikėjo vakar“. Norbert Tukaj fotografijų parodos atidarymas ir diskusija
Anos Vaz filmų programa (kartojimas)
Pakartotinė naujausio Gerdos Paliušytės filmo „Nevermore“ peržiūra
Sudano kino grupės filmų peržiūra
„Rasės pokalbis“: trys Anos Vaz filmai
Archyvas