Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Sapiegų rūmų aktualizavimas

Projektas „Sapiegų rūmų aktualizavimas“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0012 finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ lėšomis. Sapiegų rūmų aktualizavimui skirta 11 872 255,69 Eur. Planuojama projekto pabaiga – 2023 m. gruodžio mėn. 31 d.

 

PROJEKTO SANTRAUKA

Šiuolaikinio meno centras įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1.-CPVA-V-301 „Aktualizuoti kultūros paveldo objektus“ bendrai finansuojamą projektą „Sapiegų rūmų aktualizavimas“ Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0012.  Projekto įgyvendinimo metu bus atlikti tvarkybos ir tvarkomieji statybos darbai, įsigyta ir sumontuota kultūrinėms paslaugoms teikti būtina įranga ir baldai. Sėkmingai įgyvendinus projektą Sapiegų rūmuose bus įrengtas daugiafunkcinis kultūros pažinimo centras, kuriame bus vykdomos šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės veiklos. Projekto metu planuojamos investicijos leis užbaigti Sapiegų rūmų aktualizavimo darbus ir kultūros paveldo objektas pradės  pilnavertiškai funkcionuoti, o Vilniaus kultūrinė erdvė bus papildyta nauju, analogų neturinčiu kultūros objektu, aktualiu tiek vilniečiams, tiek vietiniams bei užsienio turistams.

2011–2014 m. buvo atlikti Sapiegų rezidencijos, trinitorių vienuolyno ir ligoninės statinių komplekso rūmų (toliau – Sapiegų rūmai) sutvarkymo darbai. Šių darbų metu buvo atkurtas autentiškas pastato tūris, atliktas mūro ir stogo restauravimas. Šiuo metu pastatas nėra atvertas ir pritaikytas lankymui. Taip pat kultūros paveldo objekto vertingos savybės nėra pakankamai apsaugotos ir atskleistos. Siekiant pritraukti lankytojus, būtina atskleisti vertingąsias Sapiegų rūmų savybes ir pritaikyti viešam naudojimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti ir aktualizuoti Sapiegų rūmus, t. y. atlikti tvarkomuosius statybos ir paveldosaugos darbus bei įsigyti kultūrinėms veikloms reikalingus baldus ir įrangą. Įgyvendinus projekto veiklas, Sapiegų rūmuose bus įrengtas daugiafunkcinis kultūros pažinimo centras, kuriame bus vykdomos ir teikiamos šios paslaugos: edukaciniai užsiėmimai, demonstruojamos menininkų ekspozicijos, organizuojami renginiai, parodos ir koncertai, susitikimai su menininkais ir kitos kultūrinės veiklos.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus atskleistos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, objektas bus pritaikyti minėtoms veikloms ir vykdant šias veiklas, tikimasi padidinti Lietuvos gyventojų  susidomėjimą kultūros paveldu ir pritraukti įvairių socialinių grupių lankytojus, didinti kultūros objekto žinomumą.

 

PROJEKTO TIKSLAS

Aktualizuoti kultūros paveldo objektą – Sapiegų rūmus, išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objekto savybes, padidinti susidomėjimą kultūros paveldu, didinti kultūros paslaugų prieinamumą, įvairovę ir interaktyvumą bei kultūrinės veiklos dalyvių skaičių.

 

PROJEKTO UŽDAVINYS

Įrengti Sapiegų rūmuose daugiafunkcinį kultūros pažinimo centrą, kuris vykdytų šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias kultūrines veiklas.